Terug

Dermatologie

Zorgaanbod

De vakgroep dermatologie/allergologie richt zich op de diagnostiek en behandeling van huidziekten en allergische ziekten.

Het gaat hierbij om het hele gebied van zowel aangeboren als verworven aandoeningen, benigne en maligne gezwellen, allergische aandoeningen (ook immunotherapie) en chronische wonden.   
Wij behandelen patiënten met onder meer cryochirurgie (bevriezingstherapie), elektrochirurgie, lichttherapie, lasertherapie en excisies.

Bijzondere aandachtgebieden van de vakgroep dermatologie/allergologie zijn: 

  • Constitutioneel eczeem – multidisciplinaire aanpak via dermatoloog, verpleegkundige en maatschappelijk werker en e-health, zowel voor kinderen als volwassenen.
  • Auto-immuunziekten van de huid – dit doen we multidisciplinair met de reumatoloog.
  • Psoriasis – eveneens multidisciplinair met de reumatoloog.
  • Voedselallergie en geneesmiddelenallergie – huidtesten, bloedonderzoek en soms een dubbelblinde placebo gecontroleerde provocatie tijdens dagopname, begeleiding door een diëtiste en e-health. Voedselallergie bij jonge kinderen behandelen we multidisciplinair met de kinderarts.
  • Chronische urticaria en angioedeem.
  • Lichtallergie – diagnostiek en therapie.

Contactgegevens

UMC Utrecht, polikliniek dermatologie
Huispostnummer L 00.509
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd a.i.

Dr. V. Sigurdsson

Lees meer

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 554 39

Polikliniek

Verpleegafdeling