Terug

Hart- en vaatcentrum

Zorgaanbod

Het Hart- en vaatcentrum behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe aandoening (derdelijnszorg). Daarnaast is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen ook een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg).

Onze ambitie is het leveren van state-of-the-art en patiëntgerichte zorg om de cardiovasculaire ziektelast te verminderen. Om hart- en vaatziekten goed te behandelen is het niet voldoende alleen de acute problemen (bijvoorbeeld een hartinfarct) te behandelen, maar juist ook de risicofactoren die hiertoe hebben geleid. Bij het goed diagnosticeren en behandelen van deze risicofactoren is de kennis van meerdere specialismen nodig.

In het Hart- en vaatcentrum werken de volgende medisch specialismen samen: cardiologie, neurologie, vasculaire geneeskunde, vaatchirurgie, nefrologie, geriatrie, radiologie, cardio-thoracale chirurgie, anesthesiologie en diabetologie.

UMC Utrecht, Polikliniek Hart- en vaatcentrum
Huispostnummer: L.01.629
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Hoe kunt u verwijzen?

Regulier & second opinion
Zorgdomein

Alleen voor professionals tijdens kantoortijden

T 088-7563800


Medisch hoofd

Dr. Hendrik Nathoe

Lees meer

Werkafspraken

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving.