Terug

Hoofdhals chirurgische oncologie

Zorg

Binnen de afdeling Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie worden patiënten met een vermoedelijk of bewezen hoofd-halskanker multidisciplinair gediagnosticeerd, behandeld en vervolgd, gebruik makend van de landelijke richtlijnen. Binnen deze afdeling werken KNO-arts/hoofd-halschirurgen en kaakchirurg/hoofd-halschirurgen samen. Patienten worden poliklinisch gezien op de poliklinieken van de KNO en kaakchirurgie en worden opgenomen op een eigen verpleegafdeling met gespecialiseerde verpleegkundigen. Met radiotherapeuten, medisch oncologen, pathologen, radiologen, nucleair geneeskundigen, verpleegkundig specialisten, logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten wordt dagelijks zeer nauw samengewerkt om patiëntenzorg op topniveau aan  te kunnen bieden.

Er is een samenwerkingsverband met het Medisch Spectrum Twente (MST) en de Radiotherapiegroep Deventer (RISO).

Onder de hoofd-halskanker vallen kwaadaardige tumoren van de mond, keel, strottenhoofd, neus- en neusbijholten, speekselklieren en complexe huidtumoren in het hoofd-halsgebied. Op maandagmiddag en woensdagochtend worden nieuwe patiënten en patiënten voor controle multidisciplinair gezien.
Met multidisciplinaire teams op aangrenzende gebieden zoals slokdarmchirurgie, neurochirurgie, oogheelkunde, dermatologie en endocriene chirurgie is een goede samenwerking.

Onderzoek

Op de afdeling wordt veel en breed onderzoek verricht, voornamelijk binnen onderzoekslijnen waar reeds vele publicaties uit zijn voortgekomen:

  • Schildwachtklierprocedure
  • ­Laserchirurgie
  • ­Genetica en epigenetica
  • ­Beeldvormend onderzoek (DW- MRI, 7 en 15 Tesla MRI, PET-CT)

Opleiding

De afdeling HHCO leidt fellows (kaakchirurgen en KNO-artsen) op tot hoofd-halschirurg. Daarnaast verzorgt de afdeling onderwijs voor verpleegkundigen, arts-assistenten in opleiding tot KNO-arts of kaakchirurg, co-assistenten, medische en tandheelkundige studenten en onderzoekers in opleiding.

Contact

Postadres

Voor verwijzers vanuit de tandheelkunde en kaakchirurgie:
UMC Utrecht, Polikliniek HHCO receptie 29B
Huispostnummer L 02.358
Postbus 85500,
3508 GA Utrecht

Voor verwijzers vanuit de huisartsgeneeskunde en KNO-heelkunde:
UMC Utrecht, Polikliniek HHCO receptie 29A
Huispostnummer L 02.321
Postbus 85500,
3508 GA Utrecht

Locatie verpleegafdeling

Medisch afdelingshoofd

Intercollegiaal overleg of verwijzen?

Behandelend artsen en verpleegkundig specialisten