Terug

Longziekten

Zorgaanbod

Alle patiënten met aandoeningen van de luchtwegen en longen kunnen voor diagnostiek, zorg en behandeling terecht op de polikliniek longziekten. De afdeling vormt een expertisecentrum voor cystic fibrosis, longtransplantatie en longoncologie. 

Polikliniek

Voor patiënten die snel gezien moeten worden is er spoedbeoordeling mogelijk. Voor deze acute consultatie kunt u uw patiënt telefonisch aanmelden. Als er sprake is van een verdenking van maligniteit in de long, kan het aanvullend onderzoek en de afspraak met de specialist binnen een week plaatsvinden.

Diagnostiek en behandeling

Naast de basiszorg voor longziekten biedt de afdeling longziekten ook zeer specialistische zorg op de volgende aandachtsgebieden:

  • ernstig astma;
  • cystic fibrosis;
  • longtransplantatie;
  • longkanker;
  • interstitiële longziekten als sarcoïdose en longfibrose;
  • Centrum voor Thuisbeademing.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling longziekten doet nationaal en internationaal toonaangevend onderzoek op deze speciale aandachtsgebieden. Dit resulteert in verscheidene publicaties en proefschriften en zorgt voor verdere ontwikkeling van het specialisme en bewezen behandelstrategieën.

Samenwerking

De longartsen werken nauw samen met andere afdelingen binnen het UMC Utrecht en met longafdelingen van ziekenhuizen in de regio Utrecht.

UMC Utrecht, Polikliniek Longziekten

Huispostnummer L 01.402

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch hoofd

Hoe kunt u verwijzen?

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 21-09-2020

Toegangstijd polikliniek longziekten algemeen: 30 dagen

Toegangstijd polikliniek longziekten oncologie: 30 dagen

Belangrijk Dit betreft de gemiddelde wachttijd voor alle patiënten. De wachttijd voor uw individuele patiënt kan hier aanzienlijk van afwijken, afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Werkafspraken

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving.