Terug

Nefrologie

Bent u patiënt?

Zorgaanbod

U kunt patiënten verwijzen voor diagnostiek en behandeling bij (verdenking) op nierziekten. U kunt bij ons laagdrempelig en op korte termijn terecht voor al uw vragen of verwijzingen op het gebied van nierziekten en hypertensie. 

Specifieke aandachtsgebieden binnen de afdeling nefrologie zijn:

  • Chronische nierschade
  • (Moeilijk behandelbare) Hypertensie
  • Glomerulonefritis
  • Thrombotische microangiopathie
  • Nierziekten bij zwangerschap
  • Nefrogenetica
  • Dialyse (focus op innovatieve dialysetechnieken)
  • Niertransplantatie.

Contactgegevens

UMC Utrecht, polikliniek nierziekten en hypertensie
Huispostnummer F03.223
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. M.C. Verhaar

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 562 83

Werkafspraken

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving. In onderstaande documenten staan de afspraken ten aanzien van cardio-vasculair risicomanagement (CVRM).

Verpleegafdelingen

Specialisme