Terug

Pathologie verwijsprocedure

Zorgaanbod

De afdeling pathologie doet diagnostisch onderzoek van cellen, weefsels, vocht, uitstrijkjes of ander lichaamsmateriaal. We werken op aanvraag van medisch specialisten - zowel interne als externe -, huisartsen, (privé)klinieken, en dergelijke.

Ook doen we obducties om medisch handelen bij zieke mensen te evalueren of een doodsoorzaak te achterhalen. Bij verdenking van een misdrijf wordt dit onderzoek gedaan in het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk.

Soorten onderzoek

  • Cytologisch onderzoek: de unit cytologie doet onderzoek op individuele cellen in lichaamsvloeistoffen, zoals tepelvocht, urine en uitstrijkjes.
  • Histologisch onderzoek: dit is weefselonderzoek dat wordt uitgevoerd op biopten, maar ook op grotere resectiepreparaten
  • Sectie of obductie.
  • Creutzfeldt-Jakob: de  afdeling pathologie is het Nederlandse Surveillance Centrum voor Prionziekten. Wij doen obducties ter bevestiging van mogelijke ziekte van Creutzfeldt-Jakob of erfelijke ziekten met prionen.

Soorten aanvullend onderzoek

Voorbeelden van aanvullend onderzoek:

  • Immuunhistochemie:  hiermee kunnen we specifieke afwijkingen van eiwitten in cellen aantonen.
  • Moleculaire diagnostiek: het aantonen van afwijkingen in het DNA die belangrijk zijn om een diagnose te stellen of de gevoeligheid van een behandeling bepalen.
  • Elektronenmicroscopisch onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast onze diagnostische taak, neemt de afdeling pathologie deel in de verschillende onderzoekslijnen binnen de speerpunten.

UMC Utrecht, Pathologie, Huispostnummer H04.312

Heidelberglaan 100

3584 CX Utrecht

T 0800-8099

Medisch hoofd

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 756 9593