Terug

Radiotherapie

Zorgaanbod

Patiënten met kanker uit de regio midden Nederland kunnen voor hun behandeling terecht bij de afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht. De behandeling bestaat uit inwendige- of uitwendige bestraling. Patiënten met alle bestralingsindicaties kunnen in het UMC Utrecht worden behandeld.

Behandelingen

In principe is altijd een radiotherapeut aanwezig tijdens de regionale multidisciplinaire oncologische overleggen. Na dit overleg, kunnen de patiënten voor bestraling worden doorverwezen naar de afdeling radiotherapie.


Een snel palliatief traject (binnen twee werkdagen, one-stop palliatie) is mogelijk voor de bestraling van patiënten met uitzaaiingen naar de botten. Dit is alleen mogelijk als de patiënt een verwijsbrief heeft en de beeldvorming is afgerond.

Verwijzing

U kunt uw patiënt aanmelden door een email te sturen aan: receptie2@umcutrecht.nl. Maar u kunt ook een brief sturen. Meestal is beeldvorming voorafgaand aan de behandeling noodzakelijk.
Voor spoedbestralingen kunt u telefonisch contact opnemen met de radiotherapeut van dienst via het algemene telefoonnummer van het UMC Utrecht.

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

De vakgroep radiotherapie ontwikkelt beeldgestuurde bestralingsmethodes, zoals MRI-geleide brachytherapy en MRI-geleide uitwendige bestraling. Daarnaast is de vakgroep betrokken bij de ontwikkeling van diverse andere beeldgestuurde oncologische interventies en diagnostiek. Dit resulteert in verscheidene publicaties en proefschriften en zorgt voor verdere ontwikkeling van het specialisme en bewezen behandelstrategieën.

Samenwerking

Er is uitgebreide samenwerking met alle regionale ziekenhuizen. Op sommige locaties is er een gezamenlijk polikliniek spreekuur.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van Radiotherapie.

UMC Utrecht

Heidelberglaan 100

Huispostnummer Q 00.3.11

Postbus 85500,

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 558 50