Terug

Revalidatiegeneeskunde

Expertise en aanbod

De specialisten van de vakgroep revalidatiegeneeskunde helpen de patiënten bij hun herstel en leren hen om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een beperking of (chronische) ziekte.

COVID-19 patiënten

Het ligt in de verwachting dat een deel van de COVID-19-patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal houden. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. In de FMS-leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ zijn adviezen opgenomen voor de nazorg van COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in de eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Er is ook een handreiking geschreven.

Patiënten die op de IC hebben gelegen kunnen zich melden voor onze IC-nazorgpoli. Dit is een combinatie poli vanuit de IC en de Revalidatiegeneeskunde (en op de achtergrond de longziekten). Deze patiënten worden uitgenodigd voor de IC-nazorgpoli vanuit de poli Revalidatie.

Patiënten die niet op de IC hebben gelegen maar wel opgenomen zijn geweest, als ook patiënten die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, kunnen wel degelijk nog klachten hebben. Zij moeten zich met hun klachten melden bij de huisarts. De huisarts gaat na of bijvoorbeeld verwijzing naar de poli Longziekten of verwijzing naar de poli Sportgeneeskunde zinvol kan zijn. Een verwijzing naar de sportarts kan uitkomst bieden wanneer er restklachten op fysiek terrein zijn zoals inspanningsgebonden problemen of onbekende vermoeidheid. Door een maximale inspanningstest op de fiets af te nemen worden hart, longen en spieren qua functie en herstel gecontroleerd. Op basis van de resultaten worden gerichte beweegadviezen verstrekt.

Wanneer er meerdere problemen naar voren komen (denk aan conditie én stemming én niet kunnen werken), dan kan de huisarts doorverwijzen naar de revalidatiearts via de poli Revalidatie.

Expertise

Onze expertise richt zich op de volgende groepen:

Klinisch 

De revalidatieartsen kunnen op alle verpleegafdelingen van het UMC Utrecht advies en mede-behandeling geven; de revalidatie begint immers vaak al tijdens de opname.

Poliklinisch

We bieden ook (multidisciplinaire) poliklinische revalidatiebehandeling. Dit kan plaatsvinden na ontslag uit het ziekenhuis én op verwijzing vanuit de periferie. De poliklinische behandeltrajecten zijn kortdurend. Als langer behandelen nodig blijkt, verwijst de revalidatiearts naar behandelaars in de woonomgeving van de patiënt.

De revalidatieartsen nemen deel aan verschillende gemeenschappelijke spreekuren:

  • SAB-spreekuur (subarachnoïdale bloedingen)
  • CVA-nazorg-spreekuur
  • VCI-spreekuur (vasculair cognitive impairment)
  • neuro-oncologisch spreekuur
  • sarcomenspreekuur
  • Van Creveldkliniek-spreekuur
  • schoenenspreekuur
  • myotone dystrofie-spreekuur (MD)
  • amyotrofische lateraal sclerose-spreekuur (ALS)
  • spinocerebellaire ataxie spreekuur (SCA)

UMC Utrecht, Afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport

Huispostnummer W01.121

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 088 75 588 31

8.00 - 16.30 uur

Medisch hoofd

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 554 50

Wachttijden

Meer informatie over de wachttijden polikliniek revalidatie en sportgeneeskunde, klik hier:

Wetenschappelijk onderzoek

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het kenniscentrum draagt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatieprojecten bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie. Het kenniscentrum wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof.dr. Anne Visser-Meily.
Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in het Hersencentrum van het UMC Utrecht, met De Hoogstraat als academische werkplaats. Innovatie- en implementatieprojecten kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMC Utrecht, of beide.

Het werkterrein van het Kenniscentrum is de neuro-revalidatie, met aandacht voor 4 diagnoses:

Stroke keten informatie

Om beter te kunnen voorzien in de patiëntbehoefte  en de eerste lijn meer bij de Stroke-keten te betrekken, voorzien de afdeling Revalidatie en Neurologie de keten op verschillende manieren van informatie. Er is jaarlijks een stroke ketenavond en regelmatig een nieuwsbrief.