Vorige

Revalidatiegeneeskunde

Expertise en aanbod

De specialisten van de vakgroep revalidatiegeneeskunde helpen de patiënten bij hun herstel en leren hen om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een beperking of (chronische) ziekte.

Expertise

Onze expertise richt zich op de volgende groepen:

Klinisch 

De revalidatieartsen kunnen op alle verpleegafdelingen van het UMC Utrecht advies en mede-behandeling geven; de revalidatie begint immers vaak al tijdens de opname.

Poliklinisch

We bieden ook (multidisciplinaire) poliklinische revalidatiebehandeling. Dit kan plaatsvinden na ontslag uit het ziekenhuis én op verwijzing vanuit de periferie. De poliklinische behandeltrajecten zijn kortdurend. Als langer behandelen nodig blijkt, verwijst de revalidatiearts naar behandelaars in de woonomgeving van de patiënt.


De revalidatieartsen nemen deel aan verschillende gemeenschappelijke spreekuren:

  • SAB-spreekuur (subarachnoïdale bloedingen)
  • CVA-nazorg-spreekuur
  • VCI-spreekuur (vasculair cognitive impairment)
  • neuro-oncologisch spreekuur
  • sarcomenspreekuur
  • Van Creveldkliniek-spreekuur
  • schoenenspreekuur
  • myotone dystrofie-spreekuur (MD)
  • amyotrofische lateraal sclerose-spreekuur (ALS)
  • spinocerebellaire ataxie spreekuur (SCA)

UMC Utrecht, Afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport

Huispostnummer W01.121

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

088 75 588 31

8.00 - 16.30 uur

Medisch hoofd

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 554 50

Wachttijden

Laatst bijgewerkt: 7-1-2020

Toegangstijd polikliniek Revalidatie (gem. wachttijd 1e bezoek/consult revalidatiearts): 2 weken

Belangrijk Dit betreft de gemiddelde wachttijd voor alle patiënten. De wachttijd voor uw individuele patiënt kan hier aanzienlijk van afwijken, afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het kenniscentrum draagt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatieprojecten bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie. Het kenniscentrum wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof.dr. Anne Visser-Meily.
Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in het Hersencentrum van het UMC Utrecht, met De Hoogstraat als academische werkplaats. Innovatie- en implementatieprojecten kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMC Utrecht, of beide.

Het werkterrein van het Kenniscentrum is de neuro-revalidatie, met aandacht voor 4 diagnoses:


Stroke keten informatie

Om beter te kunnen voorzien in de patiëntbehoefte  en de eerste lijn meer bij de Stroke-keten te betrekken, voorzien de afdeling Revalidatie en Neurologie de keten op verschillende manieren van informatie. Er is jaarlijks een stroke ketenavond en regelmatig een nieuwsbrief.

Poliklinieken