Terug

Spoedeisende hulp

Zorgaanbod

Op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) worden volwassenen en kinderen geholpen die spoedzorg nodig hebben. De SEH is zeven dagen per week, 24 uur per dag geopend. Met ruim 23.000 patiëntencontacten per jaar, waarvan maandelijks gemiddeld zo'n 30 trauma's met een ISS score >16 en een level 3 IC, komt er een divers palet aan acute patiënten binnen.

Traumazorg en calamiteiten

UMC Utrecht heeft een level 1 traumacentrum met een groot adherentiegebied. Tevens heeft de SEH een nauwe samenwerking met het calamiteitenhospitaal. De SEH is dusdanig uitgerust zodat alle voorkomende opvang gerealiseerd kan worden. 

Verwijzen of overleg

Naast dat de patiënt uit eigen beweging vanwege een acuut medisch probleem naar de SEH gaat, kunt u uw patiënt ook doorverwijzen. Het is mogelijk om eerst telefonisch te overleggen met de SEH of een specialist.

UMC Utrecht

Afdeling Spoedeisende Hulp

Huispostnummer E.00.1.57

Postbus 85500

3208 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch Afdelingshoofd

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 554 07

Wachttijd

De snelheid van in behandeling gebeurt door triage, daarmee wordt de urgentie en daarmee de wachttijd bepaald.