Terug

Traumachirurgie

Zorgaanbod

Welkom bij het specialisme traumachirurgie. Het merendeel van onze patiënten presenteert zich na een ongeval via de Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en wordt gezien als zelfverwijzer. Het kan ook voorkomen dat een patiënt zich in uw eerste- of tweedelijns praktijk meldt met posttraumatische klachten na een eerder ongeval of een hieraan gerelateerde ingreep in het verleden. Indien het klachten betreft van het steun- en bewegingsapparaat (met uitzondering van de wervelkolom), de thorax en/of het abdomen dan kunt u deze patiënt verwijzen naar de afdeling traumachirurgie van het UMC Utrecht. De traumachirurg is de regisseur van de traumazorg en in die functie zijn wij ook specifiek beschikbaar voor overleg over traumapatiënten met meervoudige problemen of patiënten die ‘tussen wal en schip’ dreigen te geraken.

Voorbeelden van aandoeningen:

 • Ongeval slachtoffers met meerdere letsels aan ledematen, maar ook aan de borst, buikorganen en bekken.
 • Enkelvoudige letsels aan de ledematen zoals complexe en (open) breuken van de pols, elleboog, heup en enkel.
 • Bekkenfracturen.
 • Intra articulaire fracturen.
 • Handletsels.
 • Peesletsels.
 • Late gevolgen van eerder behandelde letsels.
 • Vertraagde en uitblijvende botgenezing na eerdere fractuurbehandeling.
 • Standsafwijkingen na eerdere fracturen.
 • Fractuur gerelateerde infecties, infecties na osteosynthese.
 • Brandwonden.

Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Het UMC Utrecht is het regionale verwijscentrum (het zogenaamde level 1 traumacentrum) voor de regio Midden-Nederland met een adherentiegebied van 1,1 miljoen inwoners. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden zijn de aangesloten perifere ziekenhuizen in onze regio, maar ook patiënten van elders uit het land en ook uit het buitenland worden regelmatig naar ons overgeplaatst. Het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland richt zich op het borgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de acute zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de acute zorgketens in de regio.

UMC Utrecht

Afdeling traumachirurgie

Huispostnummer G04.228

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. L.P.H. Leenen

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 555 04 

Voor direct telefonisch overleg met een traumachirurg is het stafsecretariaat van de afdeling traumachirurgie binnen kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 088 75 598 82. Buiten kantooruren is de dienstdoende traumachirurg bereikbaar voor overleg via bovenstaand centrale nummer.

Wachttijden en toegangstijden

Laatst bijgewerkt: 11-6-2018

Toegangstijd polikliniek traumachirurgie: 8 dagen

Uitleg wachttijden

Belangrijk Dit is de gemiddelde wachttijd. De wachttijd kan per patiënt verschillen. Het is afhankelijk van de reden voor verwijzing.

Polikliniek

Verpleegafdeling