Terug

Vaatchirurgie

Zorgaanbod

Het specialisme vaatchirurgie is onderdeel van het Hart- en vaatcentrum. De vaatchirurgen van het Hart- en vaatcentrum bieden excellente specialistische zorg op vaatchirurgische pathologie in de meest brede zin. Specifieke aandachtsgebieden zijn:

  • vernauwing van de halsslagader
  • verwijde buikslagader (aneurysma)
  • perifeer vaatlijden (etalagebenen)

Ook heeft de afdeling een niertransplantatie-programma. In multidisciplinair verband kunnen patiënten bij ons terecht voor bijzondere vormen van slagaderontstekingen, congenitale slagaderafwijkingen en afwijkingen in het (diep) veneuze systeem. Hiervoor is het UMC Utrecht een verwijscentrum.
Samen met een team van specialisten uit verschillende disciplines werken de vaatchirurgen samen voor patiënten met vaatproblemen. Dit team bestaat uit neurologen, internisten en cardiologen. Afhankelijk van de klacht of aandoening wordt de patiënt door één of meerdere specialisten behandeld in het Hart- en vaatcentrum.

 
De afdeling vaatchirurgie doet nationaal en internationaal toonaangevend onderzoek op al deze speciale aandachtsgebieden, bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe minimale invasieve technieken.

UMC Utrecht, Vaatchirurgie

Huispostnummer L 01.629

Postbus 85500

3508 GA Utrecht

T 0800-8099

Medisch afdelingshoofd

Prof. dr. G.J. de Borst

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 555 02

Werkafspraken

Het doel van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn met betrekking tot de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving.

Poliklinieken