Terug

Verloskunde

Zorgaanbod

Verloskunde is een onderdeel van het WKZ Geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Wij werken nauw samen met een viertal eerstelijns verloskundigenpraktijken in een Verloskundig Samenwerkingverband (VSV).

Ziektebeelden en aandoeningen

Voor algemene en specialistische preconceptie zorg, prenatale zorg, prenatale screening en diagnostiek, de thuismonitoring van risicozwangeren en geboorte en kraamzorg op elk niveau (eerste t/m derde lijn) kan de patiënt bij het WKZ Geboortecentrum terecht.

Voor de afdeling neonatologie kan de verwijzend kinderarts contact opnemen met de dienstsein van de dienstdoende neonatoloog.

Diagnostiek en behandelingen

Het WKZ Geboortecentrum richt zich op:

 • eerstelijns verloskundige zorg, op verschillende locaties in en om de stad Utrecht
 • specialistische zorg op elk niveau

Op de polikliniek verloskunde zijn verschillende multidisciplinaire spreekuren.
Denkt u daarbij aan de volgende thema’s;

 • zwangerschap en diabetes mellitus
 • maternale en foetale hartaandoeningen
 • (cardio)vasculaire en renale geneeskunde
 • foetale aanlegstoornissen (waaronder hersenafwijkingen)
 • infectieziekten
 • psychosociale problematiek

Polikliniek

Op 14 locaties houdt het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) spreekuren voor zwangere vrouwen (eerstelijns zorg). Dagelijks is er een spoed/triagespreekuur. Daarnaast zijn er verschillende themaspreekuren waar zwangere vrouwen zonder wachttijd terecht kunnen. Thema’s zijn:

 • prenatale diagnostiek
 • echoscopie

Samenwerking

Samen met onze VSV-partners in de eerste lijn draagt het Geboortecentrum integrale verantwoordelijkheid voor de perinatale zorg. Onze samenwerkingspartners zijn: Universitaire Verloskundig Centrum Praktijk, Verloskundigen GCM Maarssenbroek, Praktijk Het Wonder in Houten en Verloskundige Praktijk Zeist. De zorgverleners van de vakgroep verloskunde werken bovendien nauw samen met de afdeling neonatologie en het Utrecht Cardiovasculair Centrum.

UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis
Lundlaan 6, Huispostnummer KJ.02.507.0
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Locatie polikliniek:

 • Receptie 2 locatie WKZ

Locatie verpleegafdeling:

 • Zwangeren afdeling J2 locatie WKZ,
 • verloscentrum E2, locatie WKZ,
 • Kraamafdeling E3 locatie WKZ

T 0800-8099

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 555 06

Poliklinieken