Terug

Cardiothoracale chirurgie

Het specialisme cardiothoracale chirurgie houdt zich, in nauwe samenwerking met de afdelingen cardiologie en longziekten, bezig met de chirurgische behandeling van aangeboren en verworven hart- en longziekten.

Het specialisme cardiothoracale chirurgie

Het specialisme cardiothoracale chirurgie biedt excellente specialistische zorg, vooral op de volgende gebieden:

De afdeling cardiothoracale chirurgie

De afdeling cardiothoracale chirurgie bestaat uit verschillende onderdelen:

Meer over het specialisme cardiothoracale chirurgie

Opleiding en onderwijs

De afdeling cardiothoracale chirurgie levert een bijdrage aan de opleiding van studentenonder andere door het verzorgen van colleges voor studenten geneeskunde. Op de afdeling lopen co-assistenten stage.

Ook leidt de afdeling toekomstige cardiothoracaal chirurgen op. Hartchirurgen uit binnen- en buitenland komen voor specialistische scholing naar onze afdeling.

Daarnaast zijn er stageplaatsen voor (specialistische) verpleegkundigen.

Bij- en nascholing van medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Op zoek naar een opleiding?

 

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling cardiothoracale voert intensief wetenschappelijk onderzoek uit. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschaliger en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie.

Veel onderzoek is gericht op het gebruik van lichaamseigen weefsel bij het maken van nieuwe hartklepprotheses of het testen van nieuwe onderzoeksmethodes bij steunharten.

Als u patiënt bij ons bent, vragen wij u misschien om ook mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek.

Door deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, komen we steeds meer te weten over de verschillende ziektebeelden en wordt het mogelijk deze beter te behandelen in de toekomst.

 

Medewerkers lopen door een UMC gang

Het UMC Utrecht is hét Hart- en vaatcentrum van midden-Nederland. Het ziekenhuis behandelt hart- en vaatpatiënten uit Utrecht en omstreken die zijn doorgestuurd door de huisarts (tweedelijnszorg), maar behandelt daarnaast patiënten uit heel Nederland met een complexe hart- of vaataandoening (derdelijnszorg). Ook is het UMC Utrecht voor een aantal behandelingen een internationaal referentiecentrum (vierdelijnszorg)