Terug

Dermatologie & allergologie

Het specialisme dermatologie & allergologie houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van huidziekten en allergieën, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Specialistische zorg in het UMC Utrecht

Het specialisme dermatologie & allergologie biedt excellente specialistische zorg, vooral op de gebieden constitutioneel eczeem en voedselallergie.

  • Constitutioneel eczeem: naast onderzoek geven wij veel aandacht aan goede zorg waarbij de arts, verpleegkundige en maatschappelijk werker samenwerken en patiënten de mogelijkheid hebben om buiten reguliere afspraken contact op te nemen met de verpleegkundige specialisten en de gespecialiseerd verpleegkundigen via een e-consult in het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. De Nederlandse federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft onze afdeling  aangewezen als nationaal expertisecetnrum voor patiënten met moeilijk behandelbaar constitutioneel eczeem. Lees hier meer over het nationaal expertisecentrum eczeem.
  • Voedselallergie: wij doen onderzoek naar voedselallergie met huidtesten, bloedonderzoek en soms een dubbelblinde placebo gecontroleerde provocatietest tijdens dagopname, meestal gevolgd door begeleiding door een diëtiste.

De afdeling dermatologie & allergologie bestaat uit de polikliniek dermatologie, de polikliniek allergologie, een dagbehandeling allergologie en een verpleegafdeling (D2 west).

Hoe ontstaat een allergie?

Wanneer het immuunsysteem niet goed werkt kan dit verschillende gevolgen hebben, van reuma en andere chronische ontstekingen tot astma, eczeem en allergieën.

Lees meer

Opleiding en onderwijs

De afdeling dermatologie & allergologie levert een bijdrage aan de opleiding van studenten. Coassistenten lopen stage op de afdeling. Ook leidt de afdeling toekomstige dermatologen op.

Bij- en nascholing van medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Op zoek naar een opleiding?

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling dermatologie & allergologie voert intensief wetenschappelijk onderzoek uit. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschalig en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie.

Als patiënt kunt u in aanraking komen met wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u altijd eerst om toestemming gevraagd om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Contact en afspraak maken

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek dermatologie of polikliniek allergologie.

Polikliniek dermatologie 

T 088 75 588 75

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Polikliniek allergologie 

T 088 75 563 31

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur