Terug

Hematologie (oncologische)

Vorige

Hematologie (oncologische)

Het specialisme Hematologie houdt zich bezig met de behandeling van ziekten van het beenmerg en bloed. Voor het grootste deel is dat oncologisch van aard. Stamceltransplantatie is een onderdeel van een hematologische behandeling.

Zorg

De afdeling Hematologie in het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de zorg bij:

 • Acute leukemie
 • Chronische leukemie
 • Lymfomen; Non-Hodgkin Lymfoom en Hodgkin Lymfoom
 • Multipel Myeloom
 • Stamceltransplantatie; autoloog en allogeen

Wij behandelen en begeleiden u vooral op de kliniek, maar ook de polikliniek en dagbehandeling.

Elders op deze site vindt u informatie over niet-oncologische hematologie (de behandeling van andere bloedziekten dan kanker).

Onderzoek

Ook doen wij wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden. We zorgen ervoor dat wetenschappelijke kennis wordt toegepast in de zorg. Vanaf de pagina 'Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek' kunt u informatie vinden over de lopende studies op onze afdeling.

Onderwijs

Naast patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek verzorgt de afdeling Hematologie ook opleiding en onderwijs voor de Opleiding tot Oncologieverpleegkundige.

Behandelrichtlijnen Hematologie


De afdeling Hematologie in het UMC Utrecht werk op basis van behandelrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn en worden samen met de regio collega's geschreven. Veel van deze richtlijnen zijn in 2014 herzien; een aantal wordt op dit moment herschreven. Zodra deze definitief zijn worden ze ook op de pagina Behandelrichtlijnen Hematologie op deze site gezet.

De richtlijnen zijn toegankelijk met een password, dat beschibaar is voor collega's. Voor informatie over het verkrijgen van toegang kunt u contact pnemen met Roel de Weijer, verpleegkundig specialist:

R.deWeijer@umcutrecht.nl

In de richtlijnen, die te downloaden zijn als PDF documenten, zijn ook links verwerkt naar documenten in ons kwaliteitssysteem, Infoland. Deze werken niet vanuit deze site. Indien u toch deze informatie zou willen kunt contact met ons opnemen en kunnen we u deze informatie toesturen.

Ziektebeeld (kwaadaardige bloedziekten)

 • Chronische Myeloide Leukemie
 • Chronische Lymfatische Leukemie 
 • Hairy Cell Leukemie / Prolymfocyten Leukemie 
 • Hodgkin Lymfoom 
 • Ziekte van Waldenström 
   

Ziektebeeld (overige bloedziekten)

 • Myelo-Dysplastisch Syndroom (MDS)
 • Aplastische Anaemie
 • Auto-Immuun Hemolytische Anemie (AIHA)
 • Myeloproliferatieve ziekten
 • Diep veneuze trombose en longembolie
 • ITP - HIT - TTP
 • IJzerstapeling
 • Sikkelcelziekte

 


 

Zorgverleners

U wordt in het UMC Utrecht behandeld door een team van deskundigen. Naast de internist-hematologen zijn dat:

 • Physician assistant  (PA)
 • Verpleegkundig specialist (VS)
 • Verpleegkundigen
 • Diëtist
 • Maatschappelijk werker
 • Fysiotherapeut
 • Het team voor Psychosociale ondersteuning samengevoegd in Poli 8

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een universitair ziekenhuis. Er wordt dus veel wetenschappelijk onderzoek gedaan; ook op de afdeling Hematologie. Met die studies werken we continu aan verbetering van onze kennis en behandelingmethoden bij bloedziekten. Op de pagina Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek leest u er meer over. U kunt daar ook doorklikken naar een overzicht van lopende studies.

Contact

Patiënten of naasten met vragen over hun behandeling of afspraken kunnen contact opnemen met de Polikliniek (oncologische) Hematologie:

088 75 576 55

Met vragen over het specialisme Hematologie kunt u contact opnemen met Mw. Monique Knies, management-assistent Hematologie:

hematologie@umcutrecht.nl.