Terug

Pathologie - specialisme

Het specialisme pathologie houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek van cellen, weefsels, vochten, uitstrijkjes of ander lichaamsmateriaal. We doen dit onderzoek op aanvraag van medisch specialisten; zowel interne als externe, (privé)klinieken, huisartsen, enzovoort.

Meer informatie over pathologie

De afdeling pathologie doet ook obducties (sectie), om medisch handelen bij zieke mensen te evalueren of een doodsoorzaak te achterhalen.

Ook doen we obductie bij patiënten die mogelijk zijn overleden aan de ziekte van Creutzfeldt-Jakob of een erfelijke prionziekte zoals de ziekte van Gerstmann-Sträussler-Scheinker. Bevestiging van de diagnose is belangrijk om inzicht te krijgen in het aantal patiënten met de zeldzame nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob.

Bij verdenking van een misdrijf doet het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk onderzoek naar de doodsoorzaak.

Behandelingen

Punctie

Uw behandelend arts kan de patholoog vragen een cytologische punctie te laten doen. Bij een punctie worden met een holle naald cellen uit lichaamsweefsel of een orgaan gehaald. Cytologisch onderzoek is het onderzoek van deze cellen onder een microscoop. Uw behandelend arts geeft u informatie over de aanvraag van dit onderzoek. De patholoog legt u precies uit hoe de punctie wordt gedaan.

Gebruik restmateriaal

Voor onderzoek en behandeling van patiënten is het soms nodig om bijvoorbeeld bloed of weefsel weg te nemen. Vaak blijft er na de behandeling een deel van dit materiaal over. Het gaat dan om bloed of weefsel, dat voor uw onderzoek of behandeling niet direct meer nodig is. Dit noemen we restmateriaal. Dit restmateriaal bewaren wij zorgvuldig in een zogenoemde biobank.

Hier kunt u ook het bezwaarformulier gebruik restmateriaal downloaden.

Ook de Nederlands Vereniging Voor Pathologen heeft een brochure uit gegeven 'Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria'. Hierin staat onder meer informatie over wat er gebeurt met lichaamsmateriaal dat wordt bewaard, waarom het lichaamsmateriaal en de gegevens worden bewaard en hoe u bezwaar kunt maken.

> Download de folder 'Het bewaren van lichaamsmateriaal door Pathologie laboratoria'

Patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek

Ook vrouwen die geen verhoogd risico hebben mogen deelnemen. Bij hen wordt eenmalig tepelvocht afgenomen. Wij werven deze vrouwen met posters in het ziekenhuis.

Vrouwen die willen deelnemen krijgen uitgebreide informatie toegestuurd en een zogenoemd informed consent formulier. Op dit formulier staat informatie over het onderzoek, het doel en complicaties die hierbij kunnen optreden. Door dit formulier vooraf te ondertekenen, laat u weten dat u geïnformeerd bent over het onderzoek en dat u met het onderzoek instemt.

Het tepelvocht en bloed worden afgenomen door een researchverpleegkundige in het UMC Utrecht.
Voorafgaand wordt het hele onderzoek nogmaals uitgelegd en kunt u vragen stellen over het onderzoek.

U kunt meer lezen op de website van de studie via deze link.

Tepelvochtonderzoek

Voor een studie over de vroege opsporing van borstkanker doet de afdeling pathologie samen met de afdelingen chirurgie en oncologie onderzoek van tepelvocht en bloed. Binnen deze studie mogen vrouwen meedoen die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Deze vrouwen hebben borstkanker gehad, of ze hebben een genetische aanleg voor het ontwikkelen van borstkanker. In een periode van 10 jaar wordt bij hen 1 keer per jaar tepelvocht en bloed afgenomen.

Vrouwen die aan deze studie mee kunnen doen, worden geselecteerd door de researchverpleegkundige van de pathologie, de mamma care verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten van de chirurgie en door de klinisch geneticus van de afdeling oncogenetica.

Zorgverleners

Het behandelteam bestaat uit pathologen en klinisch moleculair biologen in de pathologie. De pathologen zijn ‘superspecialisten’ met elk hun eigen aandachtsgebied. Zij zijn in die hoedanigheid ook betrokken bij multi-disciplinaire besprekingen.

Prof.dr. Paul van Diest

Prof.dr. Paul van Diest, hoogleraar pathologie, geeft uitleg over de diagnostiek van maligne weefsels.

Prof.dr. Roel Goldschmeding

Prof.dr. Roel Goldschmeding, hoogleraar translationele pathologie in hart en nieren, geeft uitleg over translationele pathologie van hart en nieren.

Opleiding en onderwijs

Op de afdeling pathologie worden ook nieuwe pathologen opgeleid. Ook is de afdeling betrokken bij onderwijs aan studenten geneeskunde/biomedische wetenschappen. Verder is op de laboratoria plaats voor stagiaires van het hoger en middelbaar laboratoriumonderwijs.

Feiten en cijfers

Per jaar doet pathologie ongeveer:

  • 25.000 histologische onderzoeken
  • 5.000 cytologische onderzoeken
  • 400 obducties

Voor Professionals

Onze afdeling organiseert regelmatig congressen en nascholingen voor professionals.

Contact

Contactgegevens pathologie

Postadres:

  • UMC Utrecht
    Afdeling pathologie, huispostnr: H04.312
    Postbus 85500
    3508 GA Utrecht

Let op: u kunt de pathologie niet bellen voor uitslagen. Wij geven uitslagen alleen door aan uw behandelend arts.

Klachtenprocedure

Medewerkers van de afdeling pathologie doen hun best om optimale zorg te verlenen en zorgvuldig om te gaan met gegevens van u en uw naasten.

Bent u toch niet tevreden, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. U kunt hiervoor een afspraak maken via het secretariaat van de pathologie, tel. 088 75 565 65. U kunt ook advies vragen bij de klachtenbemiddelaars van het UMC Utrecht.