Terug

Algemene neurologie en neuromusculaire ziekten (C3 oost)

Op de verpleegafdeling algemene neurologie behandelen en verzorgen we patiënten met ziekten aan het zenuwstelsel. Dit kunnen aandoeningen zijn van de hersenen, het ruggenmerg of zenuw- en spierziekte.

Meer informatie over de verpleegafdeling

Het specialisme neurologie valt binnen het cluster neurologie en neurochirurgie. De zorg en behandeling bieden we aan in zorglijnen.

Zorglijn algemene neurologie

De zorglijn algemene neurologie biedt zorg aan patiënten die zijn opgenomen met neurodegeneratieve aandoeningen of met (ernstig) hersenletsel als gevolg van een verwonding. Ook nemen we veel patiënten op waarbij de aandoening nog niet bekend is. Zij verblijven op de afdeling voor verder onderzoek.

Zorglijn neuromusculaire ziekten

De zorglijn neuromusculaire ziekten biedt zorg aan patiënten die zijn opgenomen met neuromusculaire aandoeningen zoals ALS, polyneuropathieën en overige neuromusculaire ziekten waarvoor speciale deskundigheid nodig is.

Het specialisme neurologie valt binnen het cluster neurologie en neurochirurgie. De zorg en behandeling bieden we aan in zorglijnen.

Afdelingsinformatie

De afdeling algemene neurologie heeft in totaal zestien bedden, voor zowel de patiënten van de algemene neurologie als van de neuromusculaire ziekten. Hier nemen we ook patiënten op voor dagbehandeling.

Intensieve Epilepsie Monitoring Unit

Daarnaast is er op afdeling C3 oost de IEMU. IEMU is de afkorting van Intensieve Epilepsie Monitoring Unit. Op deze unit doen we EEG- en videoregistraties bij epilepsiepatiënten, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Zo worden ze klaar gemaakt voor de epilepsiechirurgie die zij zullen ondergaan.

CQ-index

In mei 2018 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index)

Van deze afdeling vulden 60 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten van deze verpleegafdeling (2018)

 • Patiënten waarderen de zorg tijdens opname op deze verpleegafdeling met een 8.4
 • Op de vraag 'Zou u dit ziekenhuis aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 67% van de patiënten van deze afdeling dit beslist wel te doen en 28% zou dit waarschijnlijk wel doen.

"Zowel de artsen als de verpleegkundigen waren, tijdens elke visite of wisseling van dienst, goed in dossierkennis. Dat houdt in dat er een zorgvuldige overdracht plaatsvindt wat plezierig overkomt bij de patiënt."

Bron: patiëntenenquête op afdeling

Polikliniek

Behandelingen

 • behandeling van neurotrauma
 • diagnostische behandelingen
 • behandelingen met medicijnen bij neurologische en neuromusculaire aandoeningen (bijvoorbeeld spierziekten)
 • complicatiebehandelingen van neurologische ziekten en neuromusculaire ziekten

Ziektebeelden

 • ALS
 • Demyeliniserende polyneuropathie (cidp)
 • Dwarslaesie
 • Multiple sclerose (ms)
 • Myastenia gravis (mg)
 • Neurotrauma
 • ziekte van Parkinson


Hebt u vragen?

Telefoonnummer

Als u een afspraak wilt wijzigen, geef dit dan tijdig door via het nummer hiernaast. Ook voor vragen aan één van de medewerkers kunt u hier terecht.

bereikbaar van

10.00 - 16.00 uur

Route

 • u komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1
 • volg route C tot het liftplein
 • neem de lift naar de derde verdieping
 • uit de lift gaat u linksaf
 • verpleegafdeling algemene neurologie en neuromusculaire ziekten (C3 oost) is aan de rechterkant

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond.

Kaartje sturen?

Gebruik dan het volgende adres:

UMC Utrecht
Verpleegafdeling algemene neurologie (C3 oost)
t.a.v. mevrouw/dhr. ...
Afdeling C3 oost, kamer ...
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Bezoekersinformatie

Bezoektijd

Op verpleegafdeling algemene neurologie kunt u dagelijks bezoek ontvangen van 09.00 tot en met 21.00 uur. Van 13.00 tot en 14.00 uur is een rustmoment.

Aantal bezoekers

Om de rust voor u en andere patiënten te garanderen, mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd bij u aanwezig zijn. Ontvangt u meer bezoekers? Laat ze elkaar dan afwisselen en tussentijds even wachten. Als wij zien dat u rust nodig hebt, adviseren wij uw bezoek om in een wachtruimte op de afdeling of centrale hal te wachten.

Onze zorgverleners

Op de zorglijn algemene neurologie en neuromusculaire ziekten werken wij in een multidisciplinair team. Wij zorgen in dit team voor zorg op maat. De zorglijn wordt aangestuurd door een medisch hoofd en een zorglijncoördinator:


Zorglijn Neuromusculaire Ziekten wordt aangestuurd door medisch hoofd en zorglijncoördinator:

 • Dr. N.C. Notermans
 • Mw. M.C.M. Blom

Uitstekende zorg

Voor de patiëntenzorg is een multidisciplinair team verantwoordelijk. Zij zorgen ervoor dat uw verblijf zo aangenaam mogelijk is en dat u zo min mogelijk hinder van uw ziekte ondervindt. Bij vragen kunt u altijd terecht bij een van de verpleegkundigen.

We werken nauw samen met de revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeut, geestelijke verzorging en diëtist.

Opnameprocedure

Opnameplanning 

Wij stellen de dag en het tijdstip van de opname zoveel mogelijk in overleg met u vast. Kort voor de opname krijgt u definitief bericht. Het kan gebeuren dat door overmacht een geplande opname niet kan doorgaan. Wij laten u dit dan zo snel mogelijk weten en maken vervolgens een nieuwe afspraak.

Melden bij de Centrale opname

Op de dag van opname meldt u zich bij de centrale opname, vlakbij de hoofdingang. Uw persoons- en verzekeringsgegevens worden gecontroleerd en eventuele wijzigingen kunt u hier doorgeven. Na de inschrijving mag u door lopen naar de afdeling C3.

Ontvangst op de afdeling

De verpleegkundige ontvangt u op de verpleegafdeling. Zij zal u de kamer laten zien waar u komt te liggen. De verpleegkundige zal het  opnamegesprek met u voeren. In het opnamegesprek vraagt zij onder andere naar uw thuissituatie, allergieën en dieet. Ook noteert zij de contactgegevens van uw eerste contactpersoon. Alleen aan deze contactpersoon geven wij informatie over uw gezondheidstoestand. Dit is om uw privacy te waarborgen. Op de opnamedag hebt u ook een gesprek met een zaalarts en een co-assistent, die u ook lichamelijk onderzoeken. Verder krijgt u informatie over het verloop van de dag en een identiteitsbandje om uw pols.