Terug

Dialyseafdeling

Op de dialyseafdeling kunt u terecht voor dialyse. Wij bieden hemodialyse aan en thuisdialyse, zowel peritoneale dialyse als thuishemodialyse.

Mijn patiënt doorverwijzen

Hemodialyse en verblijf op de afdeling

De dialyseafdeling heeft vijftien hemodialysestations en behandelt ongeveer vijftig hemodialysepatiënten.
Als u gekozen hebt voor hemodialyse, komt u drie keer in de week voor uw behandeling naar onze afdeling waarbij u gedurende vier uur aan een hemodialysemachine ligt. Houd hierbij ook rekening met de extra tijd die nodig is om u aan en af te sluiten van de hemodialysemachine. Per dag zijn er twee dialysegroepen: er is een groep patiënten die ’s ochtends komt voor een hemodialysebehandeling en een groep patiënten die ’s middags wordt behandeld.

Meer informatie over hemodialyse en uw verblijf

Komt u voor dialyse naar de dialyseafdeling? Klik dan hieronder voor meer informatie over uw verblijf op de dialyseafdeling:

Thuisdialyse

Wij bieden ook thuisdialyse aan, zowel peritoneale dialyse als thuishemodialyse. Wij behandelen ongeveer 25 peritoneale dialyse patiënten. Patiënten die kiezen voor peritoneale dialyse krijgen training op de dialyseafdeling. 

Thuishemodialyse gebeurt in samenwerking met Dianet. De training voor thuishemodialyse gebeurt bij en door Dianet. De behandeling en begeleiding gebeurt door onze afdeling.

Als u gekozen hebt voor thuisdialyse doet u de behandeling thuis en komt u gemiddeld eens per zes weken naar onze afdeling voor controle. Indien nodig is het natuurlijk altijd mogelijk dat u vaker wordt gezien. Daarnaast kunt u altijd tussendoor telefonisch overleggen.

Hebt u vragen?

U kunt contact opnemen met  de dialyseafdeling via telefoonnummers:

088 755 7377  of  088 755 7372

De dialyseafdeling is maandag tot en met zaterdag bereikbaar tussen 08.00 en 20.30 uur.

Mocht u buiten deze tijden vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling nefrologie (D2 oost) via telefoonnummer:

T 088 75 562 22

Route

  • De dialyseafdeling bevindt zich op niveau 3.
  • U komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1.
  • U loopt rechtdoor de gang in.
  • Aan het einde van deze gang komt u bij de liften van de C-vleugel.
  • Neem de lift naar niveau 3.
  • Als u uit de lift komt, gaat u naar rechts en meteen daarna links de gang in.
  • De schuifdeur links is de deur naar de wachtkamer van de dialyseafdeling.

Bezoekersinformatie

De dialyseafdeling kent geen vast bezoekuur. Bezoek is altijd welkom, mits er niet meer dan twee personen tegelijk bij de patiënt zijn. Overig bezoek kan in de wachtkamer plaatsnemen. Alleen tijdens het aansluiten aan een hemodialysemachine en tijdens het afsluiten, zullen wij bezoek vragen om even in de wachtkamer plaats te nemen.