Terug

Geriatrie (verpleegafdeling C2 west)

Op de verpleegafdeling geriatrie (ouderengeneeskunde) behandelen wij patiënten met ziekten die samenhangen met veroudering. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen. Denk hierbij aan geheugenproblemen, acute verwardheid, problemen met lopen, gebruik van veel medicijnen tegelijkertijd, infecties of onverklaarbare achteruitgang in functioneren.

Meer informatie over de verpleegafdeling geriatrie

Multidisciplinair team

Op de afdeling geriatrie werkt een multidisciplinair team samen aan het herstel en behoud van uw zelfredzaamheid. We kijken hierbij gezamenlijk met u en uw naasten naar uw mogelijkheden en wensen.

Het multidisciplinair team bestaat uit een geriater, arts-assistent geriatrie, geriatrie-verpleegkundigen, neuropsycholoog, geriatrie-fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, geestelijk verzorger en transferverpleegkundige.

Op de afdeling geriatrie is alles erop gericht om ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk blijft. Dat betekent dat u zo min mogelijk in bed wordt verpleegd. Door in bed te blijven verzwakken namelijk de spieren en dat proberen we juist zo veel mogelijk te voorkomen. De verpleegkundige en de fysiotherapeut ondersteunen hierbij waar nodig.

Vrijwilligers

Op de afdeling geriatrie zijn vrijwilligers actief. Zij doen verschillende activiteiten voor en met u, zoals het doornemen van actualiteiten, het spelen van een spelletje of het maken van een wandeling.

Uw naaste aanwezig op de afdeling

Tijdens de opname is in bepaalde gevallen rooming-in mogelijk. Dat wil zeggen dat uw naaste één of meerdere dag(del)en aanwezig is op de afdeling. Het doel hiervan is om u een vertrouwde, veilige en rustige omgeving te bieden. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een delier, een taalbarrière of een naderend levenseinde van groot belang zijn.

Soms worden voor andere redenen rooming-in als noodzakelijk gezien. Dit kan altijd met het behandelend team besproken worden. 

Delier-unit

De verpleegafdeling geriatrie biedt plaats aan twaalf patiënten. We hebben vier-, twee-, en éénpersoonskamers. Daarnaast hebben wij een delier-unit op de afdeling. Dit is een speciale kamer voor patiënten die verward zijn. Bij een delier krijgt u hier intensieve zorg van het multidisciplinaire team. Het doel van de delier-unit is om de ernst van een delier te verminderen. Door de intensieve zorg proberen we daarnaast angst, gevoelens van machteloosheid, functieverlies en complicaties door een delier te voorkomen of te verminderen. Bij complicaties moet u denken aan doorligwonden, vallen en ondervoeding.

Over Geriatrie

Lees meer over het specialisme geriatrie op onze specialismepagina.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Het UMC Utrecht heeft in 2015 en 2017 het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis ontvangen en streeft ernaar de zorg voor de ouderen continu te verbeteren, ook nadat besloten is het keurmerk niet meer voort te

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neemt u dan contact op met de verpleegafdeling.

T 088 75 582 95

Route

Kaartje sturen?

UMC Utrecht
t.a.v. mevrouw/dhr. ...
Verpleegafdeling C2 west (Geriatrie), kamer ...
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Bezoekersinformatie

Patiënten mogen iedere dag 2 bezoekers ontvangen, tussen 11.00 en 21.00 uur. 

Opnameprocedure

Ziekenhuismedewerkers

De behandeling en verzorging in ons ziekenhuis gebeurt in teamverband: meerdere artsen en verpleegkundigen zijn bij uw behandeling betrokken.

Lees meer
Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Een ziekenhuisopname voorbereiden

Het is belangrijk dat u uw opname in het ziekenhuis goed voorbereidt. Leest u daarom de informatie bij ‘Vóór de opname’ en ‘De opnamedag’.

Lees meer