Terug

Ontwikkelingsstoornissen (verpleegafdeling)

Ontwikkelingsstoornissen (verpleegafdeling)

Verpleegafdeling

De verpleegafdeling ontwikkelingsstoornissen is onderdeel van de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum. Wij bieden kinderen, jongeren en hun ouders derdelijnszorg voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van complexe ziektebeelden. Aanmelding kan alleen met doorverwijzing. Ons aanbod is gericht op kinderen tussen de 6 en 12 jaar bij wie het vermoeden bestaat op een ernstige ontwikkelingsstoornis. Naast gespecialiseerde diagnostiek hebben we mogelijkheden voor intensieve klinische en dagklinische behandelvormen.

Contact uitklapper, klik om te openen

Contact met de verpleegafdeling loopt via het secretariaat. Huispostnummer A01.468

Telefoonnummer: 088 75 57470 Email adres: secretariaat32@umcutrecht.nl De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Route naar secretariaat 32 - ontwikkelingsstoornissen

Uitgebreide informatie uitklapper, klik om te openen

Kliniek ontwikkelingsstoornissen

De verpleegafdeling richt zich bijvoorbeeld op kinderen met vermoedens van ADHD, autisme of een gedragsstoornis. Door intensieve begeleiding van kind en ouders leert het kind beter om te gaan met zijn ziekte. Er zijn ook twee groepen voor dagbehandeling van ontwikkelingsstoornissen. De kinderen die hieraan deelnemen werken dagelijks aan vastgestelde doelen.

Ontwikkelingsstoornissen in beeld

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Flexibel aanbod op maat

Tot voor kort waren de dagbehandelingsgroepen (Anker en Kajuit) volledig gescheiden van de kliniek (Het Kompas), maar door aanbod van verlengde openingstijden op de dagbehandeling en logeermogelijkheden op de kliniek wordt bij ieder kind gekeken wat de best passende zorg is. Uitgangspunten daarbij zijn:

  1. Voor alle kinderen van de (dag)kliniek is er een dagbehandelingsprogramma op één van de groepen: Anker, Kajuit of Het Kompas.
  2. Aanvullend aan het dagprogramma is er voor maximaal 8 kinderen per nacht ruimte om te ‘logeren’. Dit kan voor 2, 3 of 5 nachten per week. Keuze voor bepaald aantal nachten logeren wordt voor een periode van 3 weken bepaald, waarbij elke 3 weken wordt geëvalueerd of op- of afschaling nodig is.
  3. Het dagprogramma, waar school een belangrijk onderdeel van is, kan op meerdere manieren worden vormgegeven, met starttijden die liggen tussen 8:15 en 11.00 uur en eindtijden die liggen tussen 15:00 tot na het avondeten, met de optie van logeren op Het Kompas.

Meer informatie leest u hier:

Pilot integraal zorgaanbod

Kinderen met een (vermoeden van een) ernstige ontwikkelingsstoornis zijn vaak op meerdere gebieden vastgelopen in hun ontwikkeling. Zij hebben een combinatie van meerdere problemen, zoals moeite met leren op school, contact maken, opdrachten opvolgen of zelfstandigheid. Gezinnen met een kind met deze complexe (psychiatrische) problematiek, hebben behoefte aan een intensief behandelkader. Dat is er nu soms onvoldoende. Door een samenwerking te realiseren met Youké bieden we integrale zorg aan deze gezinnen. Lees meer >

Beleid rondom veiligheid

Er gelden op de afdeling een aantal maatregelen en omgangsvormen, om de veiligheid van zowel de kinderen als de medewerkers te waarborgen. In onze folder leest u hier meer over >

Verpleegafdeling Acuut en intensieve zorg

Jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, bij wie acute behandeling nodig is, kunnen wij opnemen op een klinische afdeling voor acute, intensieve zorg.  Hierbij staat in eerste instantie de stabilisatie van de crisis centraal. Lees meer >

Wachttijden en toegangstijden

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Wachttijden afdeling Psychiatrie

De zorg voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar wordt vergoed door de gemeenten. De wachttijd is niet afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent.

Vanwege onze focus op tertiaire zorg krijgen aanmeldingen voor onze specifieke zorgprogramma’s en second opinions voorrang op reguliere aanmeldingen.

Patiëntervaringen

CQ-Index

In mei 2017 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde Consumer Quality Index (CQ-index).

Van onze verpleegafdelingen vulden 30 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten van onze verpleegafdelingen (2017):

  • Patiënten waarderen de zorg tijdens opname op deze verpleegafdeling met een 7.8
  • Op de vraag 'Zou u dit ziekenhuis aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 60% van de patiënten van deze afdeling dit beslist wel te doen en 40% zou dit waarschijnlijk wel doen.

Verhalen uit het Hersencentrum

Op de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen komen patiënten, ouders en naastbetrokkenen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal bij een bezoek aan de poli. Enkele ouders en patiënten schrijven over hun ervaringen. De verhalen kun je teruglezen op de pagina's:

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet