Terug

Psychose (verpleegafdelingen)

De verpleegafdelingen voor psychose zijn onderdeel van de afdeling psychiatrie, het kenniscentrum op het gebied van psychotische en ontwikkelingsstoornissen. Wij bieden derdelijnszorg, zowel klinisch als poliklinisch, voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van complexe ziektebeelden. Aanmelding kan alleen met doorverwijzing. Voor de klinische zorg zijn er drie verpleegafdelingen:

  • Affectieve en psychotische stoornissen
  • Diagnostiek en vroege psychose
  • Acuut en intensief

Verpleegafdeling affectieve en psychotische stoornissen

Op de verpleegafdelingen voor psychose kunnen volwassen patiënten met stemmingsstoornissen terecht. Denk hierbij aan depressie en unipolaire of bipolaire stoornis. Ook patiënten met een tweede psychose of een moeilijk behandelbare psychose verblijven hier, net als patiënten die in aanmerking komen voor elektroconvulsietherapie (ECT).

Patiëntenfolder

Contact

Contact met de verpleegafdeling verloopt via het secretariaat.
Huispostnummer: A 01.143

E-mail: 

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Routebeschrijving

U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1, volg route A en na de klapdeuren vindt u aan uw linkerhand receptie 33.

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond. 

Verpleegafdeling diagnostiek en vroege psychose

De afdeling is gespecialiseerd in zorg voor jongeren en jongvolwassenen van 15 tot 35 jaar met een (vermoeden op een) eerste psychose, en hun naastbetrokkenen. De gesloten afdeling risico en preventie heeft plek voor maximaal 16 patiënten. Tijdens een opname wordt er diagnostiek gedaan en wordt gestart met behandeling, die over het algemeen bestaat uit psycho-educatie, medicatie en niet-medicamenteuze interventies zoals psychotherapie, vaktherapie of systeembegeleiding. Tevens wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het  leren omgaan met de psychosegevoeligheid.

Patiëntenfolder

Contact

Contact met de verpleegafdeling verloopt via het secretariaat.
Huispostnummer: A 00.241

E-mail: 

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Routebeschrijving

U komt locatie AZU van het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1, volg route A, bij receptie 33 gaat u de trap af, beneden aan uw linkerhand vindt u receptie 34b.

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond. 

Behandelteam

Het team van de verpleegafdeling psychose bestaat uit verschillende psychiaters met uitgebreide ervaring in diagnostiek en behandeling van psychotische stoornissen.

Verpleegafdeling Acuut en intensief

De verpleegafdeling Acuut en intensief heeft twee klinieken: een voor jeugd van 12–18 jaar en een voor volwassen vanaf 18 jaar. Patiënten in acute crisis worden hier opgenomen en behandeld, waarbij de stabilisatie van de eerste crisis centraal staat. Na de eerste dagen, wanneer de crisis is gestabiliseerd, bekijken we of verdere diagnostiek nodig is, of dat de patiënt ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. Net alleen mensen met een psychose krijgen hier acute en intensieve zorg, ook patiënten met andere ziektebeelden kunnen hier zo nodig terecht.

De kliniek voor jeugd is daarnaast goed in de eerste begeleiding en observatie van jongeren met een (beginnende) eetstoornis. Zowel de afdeling voor volwassen als de jeugdkliniek zijn BOPZ-afdelingen. Dat betekent dat zij een regionale functie hebben bij het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen).

Contact

Contact met de verpleegafdeling Acuut en intensief loopt via het secretariaat.

Huispostnummer: A00.241
E-mail: 

De afdeling is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Routebeschrijving

U komt het UMC Utrecht binnen via de hoofdingang op niveau 1. Volg route A en bij receptie 33 gaat u met de trap naar beneden. Daar vindt u aan uw linkerhand receptie 34a.

Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond.

Bezoekersinformatie

Wachttijden en toegangstijden

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Psychose in beeld

Patiëntenervaringen

CQ-Index

In mei 2017 hebben ruim 4.400 patiënten hun ervaringen gedeeld over de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het UMC Utrecht. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenoemde > Consumer Quality Index (CQ-index).

Van onze verpleegafdelingen vulden 30 patiënten de vragenlijst in.

Ervaringen van patiënten van onze verpleegafdelingen (2017):

  • Patiënten waarderen de zorg tijdens opname op deze verpleegafdeling met een 7.8
  • Op de vraag 'Zou u dit ziekenhuis aanbevelen bij uw vrienden en familie?' antwoordde 60% van de patiënten van deze afdeling dit beslist wel te doen en 40% zou dit waarschijnlijk wel doen