Terug

Verpleegafdeling intensive care

Op de intensive care liggen ernstig zieke volwassen patiënten. Een speciaal opgeleid team van verpleegkundigen observeert, behandelt en verpleegt de patiënten intensief. Met behulp van medische apparatuur bewaken wij de patiënten 24 uur per dag.

Behandeling

Ziektebeeld

Hebt u vragen?

Secretariaat IC-centrum

T 088 75 612 24

De afdeling is bereikbaar tussen 08.30 en 21.00 uur.

Telefooncentrale UMC Utrecht

T 088 75 555 55

Na 21.00 en voor 8.30 uur.

Route

Vanaf de hoofdingang loopt u rechtdoor. Aan het eind van deze gang gaat u rechtsaf richting de B-vleugel. Het ic-centrum is in de B-vleugel op de zesde verdieping.

Kaartje sturen?

Naam patiënt
Intensive Care Centrum
p/a UMC Utrecht
HPN F 06.230
Postbus 85500

3508 GA Utrecht

Bezoekersinformatie

Melden

Als u het ic-centrum binnenkomt, ziet u het secretariaat. Meldt u zich hier, dan helpen wij u verder. ‘s Avonds kunt u gebruik maken van de beeldtelefoon bij de ingang van het ic-centrum. Wanneer u voor het eerst het ic-centrum bezoekt, komt een verpleegkundige u ophalen bij de ingang van het ic-centrum. Op het elektronische planbord naast de ingang van het ic-centrum kunt u zien u op welke kamer de patiënt ligt en wat de naam is van de behandelend arts.

Wachtruimte

Het ic-centrum heeft een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Bij meer dan vier bezoekers verzoeken wij u te wachten in de centrale hal bij het liftplein. In de wachtruimte staan automaten waar u dranken en etenswaren zoals broodjes en fruit kunt kopen. In de bezoekersruimte kunt u gebruik maken van internetvoorziening. U mag niet roken in de bezoekersruimte.

Bezoektijden

Op de intensive care zijn geen vaste bezoekuren. Als de verpleegkundigen bezig zijn met het verzorgen van de patiënt, vragen ze het bezoek even te wachten in de familie-ontvangstruimte.

Telefoneren

Het gebruik van mobiele telefoons zijn sociaal onwenselijk vanwege de rust en privacy van de aanwezige patiënten.

Wanneer u wilt telefoneren verzoeken wij u dit te doen buiten de patiëntenkamer in de wachtruimte voor de familie.

Wachtruimte en familiekamers

Informatie voor familieleden

Privacy

Als contactpersoon krijgt u alle informatie over de gezondheidstoestand en behandeling van uw naaste of familielid. Vanwege de privacy kunnen wij anderen geen informatie verstrekken. U kunt ons dag en nacht bellen voor informatie. Tussen 09.00 en 21.00 uur kan dat via het centrale nummer van het UMC Utrecht. Wanneer u weet op welke kamer uw naaste of familielid ligt kunt u ook de betreffende unit bellen.

Bed 1 tot en met 12 (unit oost)  telefoon :  088-75 61342

Bed 13 tot en met 24 (unit Zuid) telefoon:  088-75 61442

Bed 25 tot en met 36 (unit West) telefoon: 088-75 61242

Tussen 7.30-8.00 uur, 15.30-16.15 uur en 23.15-23.45 uur dragen wij over en vragen u dan liever niet te bellen.

Familiegesprek met de behandelend arts

Is uw (naaste) familielid opgenomen op de intensive care en wilt u graag weten hoe het met hem of haar gaat? Vraagt u dan bij de verpleegkundige een gesprek aan met een van de behandelend artsen. Bij het gesprek is meestal ook een verpleegkundige aanwezig. Als uw familielid langere tijd op de intensive care blijft, is er wekelijks een gesprek met de patiënt, zijn directe familie en de arts die het aanspreekpunt is voor de familie.

Overnachten in een familiekamer

Wanneer de toestand van de patiënt verslechtert of kritiek is, kunnen familie of naasten overnachten in een familiekamer. Hiervoor is altijd overleg met de verpleegkundige nodig. In principe kan familie gedurende 24 tot 48 uur gebruikmaken van de familiekamer. Het ic-centrum heeft zes familiekamers. Iedere familiekamer heeft een telefoon, televisie, toilet, douche en wastafel. In een familiekamer kunnen twee personen overnachten. Roken mag niet in de familiekamers. Het ontbijt wordt kosteloos verstrekt voor maximaal twee personen die hebben overnacht. Andere maaltijden zijn voor eigen rekening. We verwijzen u hiervoor naar het personeelsrestaurant De Brink en het restaurant naast de hoofdingang van het ziekenhuis. U vindt De Brink in bouwdeel D, laag 0.

Familie kan zonodig, bij ruimtegebrek op het ic centrum, ook gebruik maken van het gastenverblijf van het Cancer Center tegen een vergoeding. Dit verblijf bevindt zich in bouwdeel D3Oost. De secretaress van het ic centrum kan u hier meer informatie over geven.

Onze zorgverleners

Op de intensive care werken intensivisten, artsen in opleiding tot intensivist, physician assistants, ic-verpleegkundigen, ic-verpleegkundigen in opleiding, researchverpleegkundigen, afdelingsassistenten, secretaresses, gastvrouwen, apotheekmedewerkers en ondersteunende medewerkers. Een intensivist is een medisch specialist die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van patiënten op een intensive care. Ook artsen in opleiding tot specialist (aios) kunt u op de intensive care tegenkomen. Als ze voldoende ervaring hebben, mogen ze zelfstandig visite lopen op de afdeling en medische handelingen uitvoeren. De ic-verpleegkundige heeft een speciale opleiding gevolgd om patiënten op de intensive care te verplegen.

Opnameprocedure

Over het IC-centrum

Opname

Het UMC Utrecht heeft een modern ic-centrum met 36 bedden.
Iedere patiënt heeft een eenpersoonskamer met voldoende daglicht, rust en ruimte.

U kunt om verschillende redenen op de intensive care worden opgenomen. Bijvoorbeeld na een operatie. U weet dan van tevoren dat u na de operatie een tijdlang op de intensive care verpleegd wordt. Bijvoorbeeld:

 • na een hartoperatie
 • na een (vaat)chirurgische operatie
 • na een neurochirurgische operatie

Het kan ook zijn dat u onverwacht wordt opgenomen op de intensive care.

Uw verblijf

Op de intensive care is het zowel overdag als ’s nachts drukker dan op een gewone verpleegafdeling. Er werken meer artsen en verpleegkundigen vanwege de intensievere zorg die de patiënten nodig hebben.  Op de intensive care zijn 24 uur per dag artsen aanwezig.

Een dag op de intensive care ziet er anders uit dan op een gewone verpleegafdeling. Soms gebeurt er iets onverwachts. De verpleegkundigen proberen zoveel mogelijk een dag-nachtritme aan te houden. De verpleegkundigen werken met een oproepsysteem. Hierop komen alle alarmen van de apparatuur die de patiënt bewaken binnen. Zo weet de verpleegkundige meteen wat hij of zij moet doen.

Intensive care

Uw kamer

U hebt een eenpersoonskamer met uitzicht. Er is privacy, ruimte en rust voor iedere patiënt. Elke kamer is voorzien van de modernste technieken. Op uw kamer hangt een klok en een planbord met de dag, datum en de namen van uw verpleegkundige en behandelend arts. Op deze manier is het duidelijk bij wie u met uw vragen terecht kunt.

Rondom uw bed

Rondom het bed zult u allerlei apparatuur aantreffen. Niet alle apparatuur is in gebruik.

Patiëntkamer

Dagindeling IC-centrum

De dagindeling op de intensive care ziet er als volgt uit:

 • 6.00 uur: medicatieronde, bloedafname, röntgenfoto’s, wisselligging, verpleegkundige handelingen
 • 7.30 uur: start dagdienst (overdracht verpleegkundigen)
 • 8.00 uur: ontbijt voor patiënten die zelf kunnen eten, lichamelijke verzorging van patiënten, medicatieronde, bed verschonen, wondverzorging, verpleegkundige handelingen, wisselligging
 • 8.30 - 11.00 uur: ic-arts onderzoekt de patiënten, artsenvisite, bespreken behandeling, afspraken maken
 • 9.30-11.00 uur: fysiotherapeut komt langs voor ademhalingsoefeningen en mobiliseren van patiënten
 • 12.00: lunch voor patiënten die zelf kunnen eten
 • 14.00: overplaatsing naar andere afdeling, multidisciplinair overleg, opnames van patiënten die zijn geopereerd
 • 15.15 uur: start late dienst (overdracht verpleegkundigen)
 • 16.00 - 20.00 uur: familiegesprekken, lichamelijke verzorging patiënten, medicatieronde, bed verschonen, wondverzorging, verpleegkundige handelingen, het geven van wisselligging, mobiliseren
 • 18.00 uur: avondeten voor patiënten die zelf kunnen eten
 • 22.00 uur: medicatieronde
 • 23.15 uur: start nachtdienst (overdracht verpleegkundigen)
 • 24.00 uur: lichamelijke verzorging van patiënten, medicatieronde, verpleegkundige handelingen, wisselligging

Dagelijks is er een multidisciplinair overleg over uw zorg en behandeling. Bij dit overleg zijn naast de behandelend artsen, de ic-artsen en ic-verpleegkundigen ook de bacterioloog en apotheker aanwezig.

Overplaatsing

Hoe lang u op de intensive care moet blijven, kunnen we niet voorspellen. Het hangt van veel factoren af. Uw arts vertelt het u als u voldoende hersteld bent om naar een andere afdeling te gaan. U wordt dan overgeplaatst naar een medium-care afdeling of een verpleegafdeling van het UMC Utrecht. De verpleegkundige geeft dit door aan uw contactpersoon. Meestal vertrekt u aan het eind van de ochtend of aan het begin van de middag van de intensive care afdeling.

Wetenschappelijk onderzoek

Op de Intensive Care afdeling wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Voor deze onderzoeken gebruiken we medische gegevens van patiënten.Ook lichaamsmateriaal dat om medische redenen is afgenomen(bijvoorbeeld bloed) kan bewaard blijven voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Zowel het verwerken van medische gegevens als het bewaren van materiaal gebeurt anoniem. De gegevens kunnen dan later niet gekoppeld worden aan de naam van een patiënt.  Soms is echter meer informatie nodig en dan kan het nodig zijn gebruik te maken van gecodeerde gegevens, die dus wel herleidbaar zijn tot de naam van de patiënt. Als patiënt (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) heeft u het recht het gebruik van uw gegevens en/of lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk doeleinden te weigeren. 

Voor onderzoeken waarbij extra lichaamsmateriaal nodig is of waarvoor patiënten (be)handelingen moeten ondergaan buiten de gebruikelijke behandeling om, is expliciete toestemming nodig. Wij kunnen een patiënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) vragen om deel te nemen aan een onderzoek. Als de patiënt besluit niet mee te doen, heeft dat geen consequenties voor de verdere medische behandeling.

Nazorg

Een behandeling op de intensive care is ingrijpend. Het kan zijn dat u na deze opname nog langere tijd lichamelijke en geestelijke klachten hebt. Dit hangt samen met het verloop van uw ziekte en de intensieve behandeling die u hebt ondergaan. Deze klachten kunnen zich op allerlei manieren uiten zoals bijvoorbeeld herbelevingen aan het verblijf, angstige gevoelens, slecht slapen en problemen met denken en herinneren. Wanneer deze klachten uw herstel beïnvloeden kan er sprake zijn van een post intensive care syndroom. Dit kan ook gelden voor familie. Om hier met u over te praten nodigen we patiënten die langer dan twee dagen op de intensive care hebben gelegen uit voor een nazorggesprek. Valt u buiten deze doelgroep maar heeft u toch behoefte aan nazorg neem dan contact op met het secretariaat van het ic-centrum. U kunt ook via onderstaand e-mail adres aangeven dat u een afspraak wilt maken voor een nazorg gesprek.

Het secretariaat is te bereiken van maandag tot vrijdag van 8.30 -16.30 uur.

Telefoonnummer: 

E-mail: 

Geertje over de intensive care

Geertje lag op de Intensive Care in het UMC Utrecht en ging terug voor een lotgenotencontactdag voor IC-patiënten.

Lees meer

Patiëntenervaringen

"Een compliment voor het volledige team dat mijn zoon verzorgt en begeleidt. Ondanks onze grote zorg en verdriet voelt jullie afdeling op alle gebied als een warm bad. Communicatie en verzorging scoort voor ons een tien. Nogmaals heel veel dank."

Bron: via de website