Terug

Artritis Parel

Artritis Parel is een onderzoek naar de prognose van artritis, het beloop van de ziekte en het effect van behandeling.

Deelnemen aan het onderzoek

Doelgroep

Patiënten:

  • bij wie de arts een niet-traumatische, onbehandelde artritis heeft vastgesteld én
  • die minder dan twee jaar klachten hebben die te maken hebben met deze diagnose.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

Opzet van de studie

De Artritis Parel is niet één bepaald onderzoek, maar meerdere toekomstige onderzoeken naar onder meer voorspellende factoren, beloop van de ziekte en de effectiviteit van de behandelin. Voor deze onderzoeken verzamelen we bloed, urine en medische gegevens.

Het eerste half jaar van het onderzoek verzamelen we de gegevens om de drie maanden, daarna ieder half jaar en vanaf twee jaar na de start van het onderzoek,  komt u ieder jaar terug op de polikliniek.

Meer informatie

Meer informatie over het Parelsnoerproject staat op de website van het Parelsnoer Initiatief:

De bijbehorende patiënteninformatie brief kunt u hieronder downloaden.

 
 

Contact en vragen

Voor meer informatie of indien u vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via de mail info@parelsnoer.org, of telefonisch via het algemene nummer van het Centraal Bureau van het Parelsnoer Instituut.