Terug

Beloningsgevoeligheid bij kinderen met adhd

Kinderen met adhd die deelnemen aan de behandelgroep ‘Scoren met ADHD’ krijgen gedragstherapie en hun ouders krijgen oudertraining. Bij de gedragstherapie worden verschillende positieve beloningsstrategieën ingezet. Onderzoek laat echter zien dat kinderen met adhd (gemiddeld) minder gevoelig zijn voor beloning dan kinderen zonder adhd. Dat kan verklaren waarom gedragstherapie en oudertraining niet voor elk kind evenveel effect heeft. In oktober 2014 is daarom een onderzoek gestart naar verschillen in beloningsgevoeligheid bij kinderen met adhd en de effecten daarvan op hun behandeling.

Hebt u vragen?

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met:
Miriam Douma, M.Sc.
Telefoon: 088 75 583 00
E-mail:  M.Douma-3@umcutrecht.nl

Wie kan er meedoen?

Deelnemers aan het onderzoek zijn kinderen tussen de 8,5 en 12 jaar en hun ouders die meedoen aan de adhd-behandelgroep ‘Scoren met ADHD’ bij het UMC Utrecht of Altrecht Jeugd. We willen weten of de mate van gevoeligheid voor beloning het effect van een gedragstherapiegroep voorspelt.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voorafgaand aan de gedragstherapiegroep komt een deelnemend  kind met zijn ouder(s)  één keer op het UMC Utrecht. Dit bezoek duurt 1,5 tot 2,5 uur. Tijdens dit bezoek doet het kind een tweetal computertaken, waarmee wij de beloningsgevoeligheid meten. We meten de hartslag en huidgeleiding (transpiratie op de vingertop). Daarnaast vullen ouders en leerkrachten een aantal vragenlijsten in, voor en na deelname aan de gedragstherapiegroep.

Het onderzoek is een eerste verkenning, met de bedoeling om uiteindelijk meer te leren over verschillen in beloningsgevoeligheid tussen kinderen met adhd en de gevolgen daarvan voor behandelkeuzes. We verwachten dat het onderzoek loopt tot en met december 2015.