Terug

Bio Modira
(Bio Modira)

Vorige

Bio Modira
(Bio Modira)

Onderzoek naar voorspelbaarheid van het effect van behandeling van reumatoïde artritis patiënten met biologicals. Bij patiënten met reumatoïde artritis is het afweersysteem ontregeld. De ziekte is (nog) niet te genezen, maar wel te behandelen met medicatie als MTX en biologicals. Helaas kunnen we nog niet goed voorspellen welke biological werkt bij welke patiënt. Het lijkt erop dat bij patiënten met reumatoïde artritis niet altijd dezelfde eigenschappen van het afweersysteem ontregeld zijn. We denken dat daardoor patiënten verschillend reageren op medicijnen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om er achter te komen hoe we beter kunnen voorspellen of iemand met RA wel of niet goed reageert op behandeling met een bepaalde biological. Daarom willen we eigenschappen van het afweersysteem in het bloed onderzoeken bij mensen met reumatoïde artritis die behandeld gaan worden met biologicals.
Ook willen we nauwkeurig het effect van biologicals op klachten in beeld brengen.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Patiënten die in het UMC Utrecht behandeld worden voor reumatoïde artritis, die binnenkort starten met een biological of overgaan op een andere biological.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

  • Wij vragen uw toestemming om gedurende een periode van maximaal zes maanden tijdens vier bezoeken, het effect van biologicals op uw ziekte uitgebreid te onderzoeken. Dit doen wij voor de start van het gebruik van de biological en na vier, zestien en 26 weken.
  • Tijdens deze bezoeken nemen we extra bloed bij u af. In deze bloedmonsters kijken we naar eigenschappen van het afweersysteem. Daarnaast onderzoeken we erfelijk materiaal.
  • Zoals gebruikelijke tijdens een polikliniekbezoek, doen we ook lichamelijk onderzoek van uw gewrichten.
  • Daarnaast gebruiken we de röntgenfoto’s van uw handen en voeten, die we standaard in de patiëntenzorg als controle maken, om te kijken naar (de ontwikkeling van) gewrichtsschade, die het gevolg kan zijn van gewrichtsontstekingen.
  • Tot slot vragen we u tijdens de vier bezoeken drie vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten gaan over de mate waarin de gewrichtsklachten uw leven beïnvloeden; over pijn, over beperkingen die u ervaart door de pijn, over werk, over bezoeken aan artsen en over eventuele financiële consequenties.
De behandeling van de reumatoïde artritis verloopt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en zal niet beïnvloed worden door deelname aan deze studie.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Hoofdonderzoeker:
Prof. dr. J.M. van Laar

Uitvoerend onderzoeker:
Maxime Verhoeven
 
Researchverpleegkundigen:
Mw. A. Cirkel, mw. J. Nijdeken en mw. K. Schrijvers

Door wie is het onderzoek gefinancierd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van en wordt gefinancierd binnen het MODIRA consortium. Dit consortium is een samenwerkingsverband tussen diverse academische ziekenhuizen en industriële partners. De financiering komt deels vanuit ZonMw, ReumaNederland en deze academische en industriële partners.

Geïnteresseerd in deelname?

Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan dit onderzoek? Of hebt u nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.
 
Researchverpleegkundigen reumatologie
E-mail: reumatologie-research@umcutrecht.nl
Telefoon: 088 75 504 35
 
Het is niet zeker dat u kunt deelnemen na aanmelding. De onderzoeksarts beoordeelt eerst, aan de hand van de medische gegevens, of u voldoet aan alle criteria voor deelname.

Dankwoord

Wij danken alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk! Alleen hierdoor is het mogelijk voor ons om dit soort onderzoek uit te voeren en we hopen hiermee uiteindelijk de zorg voor patiënten te kunnen verbeteren.

Deze pagina is het laatst bewerkt op

12 juni 2019