Terug

CALM-2 studie: onderzoek naar implantaat bij moeilijk behandelbare hoge bloeddruk

In de CALM-2 studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

Doel van het onderzoek

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageren, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-2 studie. We onderzoeken of de hoge bloeddruk na plaatsing van een stent-achtig implantaat in de halsslagader wél zorgt voor verlaging van de bloeddruk op lange termijn. 

In onderstaande video wordt meer uitgelegd over de werking en plaatsing van het implantaat. 

Er zullen maximaal 300 patiënten aan dit onderzoek deelnemen, verspreid over ongeveer 45 ziekenhuizen in Europa en de Verenigde Staten.

Uniek implantaat zorgt voor forse daling hoge bloeddruk

Hoe verloopt het onderzoek?

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders.

Angiografie

Als de patiënt aan alle criteria voldoet, nemen we de patiënt op voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Loting

Als de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij vijftig procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij vijftig proces plaatsen we het implantaat niet. 

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24uurs bloeddruk. Nadat alle deelnemers hun laatste meting hebben gehad, horen patiënten in welke groep ze zijn ingedeeld. Tot aan dit moment weten zowel patiënten als behandelteam niet of er een implantaat is geplaatst. 

Patiënten die geen implantaat hebben gekregen, kunnen in aanmerking komen om alsnog het implantaat te laten plaatsen. 

Wie kan deelnemen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

  • Leeftijd tussen de 18-80 jaar.
  • Hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen).
  • Een 24-uurs bloeddruk (bovendruk) tussen 145 en 200 mmHg met bloeddrukverlagende geneesmiddelen.


De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

  • Aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk.
  • Matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders.
  • Chronisch boezemfibrilleren.
  • Ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte. 
  • Zwangerschap of het geven van borstvoeding. 

Hebt u vragen?

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Hoofdonderzoeker
Dr. Wilko Spiering, internist-vasculair geneeskundige

Uitvoerend onderzoeker
Drs. Eline Groenland, arts-onderzoeker

Researchverpleegkundigen
Inge Klaassen
Corina Joosten

Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de researchverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

  • Inge Klaassen:  i.klaassen@umcutrecht.nl of telefoonnummer 088 75 599 54
  • Corina Joosten: c.a.m.joosten@umcutrecht.nl of telefoonnummer 088 75 599 54

Het is niet zeker dat u kunt deelnemen na aanmelding. De onderzoeksarts beoordeelt eerst, aan de hand van uw medische gegevens, of u voldoet aan alle criteria voor deelname.