Terug

CLEAR studie: onderzoek naar effect van nieuw medicijn op voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten

Er zijn patiënten met hart- en vaatziekten (of een hoog risico daarop) die een behandeling met statines (medicijn die de aanmaak van cholesterol remt) slecht of alleen in lage doseringen verdragen. De CLEAR studie onderzoekt het effect van bempedoic zuur als nieuw type middel bij deze patiënten.

Wat is het doel van het onderzoek?

Tijdens de CLEAR studie evalueren we het effect van bempedoic zuur (medicijn die de aanmaak van cholesterol remt) op het voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten bij patiënten met vaatziekten (of een hoog risico daarop) die de behandeling met statines (cholesterolverlagend medicijn) niet goed verdraagt.

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit:

  • Prof. dr. Frank Visseren (hoofdonderzoeker)
  • Drs. Guido Kranenburg (arts-onderzoeker)
  • Mevr. Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)
  • Mevr. Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

U komt in aanmerking voor deelname aan deze studie als:

  • U hart- of vaatziekten heeft, of een verhoogd risico daarop
  • U behandeling met statine niet of slechts in hele lage dosering verdraagt
  • U een LDL-cholesterol gehalte tussen de 2.6 en 4.9 mmol/l heeft.

Als u in aanmerking komt voor dit onderzoek, vragen wij u om langs te komen zodat we het onderzoek met u doornemen.

Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een loting. Dat wil zeggen dat iedere deelnemer 50 procent kans heeft op de studiemedicijnen (bempedoic zuur) en 50 procent kans op een placebo. Gedurende het onderzoek neemt u dagelijks een tablet (bempedoic zuur of placebo) en wordt u ongeveer eens in de drie maanden in het UMC Utrecht verwacht. Daarbij wordt nagegaan of er eventuele nieuwe hart- en vaatziekten op zijn getreden.

Contact

Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon: