Terug

COLOPEC

In de COLOPEC studie wordt onderzoek gedaan naar de betekenis van aanvullende HIPEC-behandeling. Het is een wetenschappelijk onderzoek onder mensen met darmkanker, in het bijzonder onder patiënten met een hoog risico op buikvliesuitzaaiingen. COLOPEC onderzoekt of HIPEC het optreden van uitzaaiingen naar het buikvlies vermindert.

HIPEC en de COLOPEC-studie

HIPEC

Het woord HIPEC is een afkorting van Hypertherme IntraPEritoneale Chemotherapie. Het is een combinatie van chirurgie (een operatie) en chemotherapie (een medicijnbehandeling). HIPEC wordt normaal gesproken alleen toegepast bij patiënten met dikkedarmkanker die is uitgezaaid naar het buikvlies.

COLOPEC

In de COLOPEC studie doen we iets anders. Er wordt gekeken of HIPEC ook een zinvolle behandeling is voor patiënten die geen uitzaaiingen naar het buikvlies hebben, maar wel een aanzienlijk risico daarop. Er wordt dus onderzocht of HIPEC het ontstaan van deze uitzaaiingen kan voorkómen. Er is sprake van zo’n relatief hoog risico, wanneer de darmtumor relatief groot is (stadium T4), of wanneer de darmtumor door de darmwand is gegroeid naar de buikholte.

Patiënten met een verhoogd risico op buikvliesuitzaaiingen van darmkanker krijgen nu standaard aanvullende chemotherapie via de bloedbaan. Dat is niet altijd voldoende effectief.  In de COLOPEC-studie geven we preventieve HIPEC,  voorafgaande aan de standaard chemotherapie. Dat vermindert mogelijk het risico op uitzaaiingen naar het buikvlies.

Opzet van de studie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in meerdere ziekenhuizen in Nederland, en dus ook in het UMC Utrecht Cancer Center. Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch-ethische toetsingscommissie van het UMC Utrecht.

COLOPEC is een gerandomiseerde trial. Dat wil zeggen dat de deelnemende patiënten door loting worden verdeeld in 2 groepen. De ene groep krijgt de standaardbehandeling; de tweede groep krijgt de nieuwe behandeling die onderzocht wordt. Aan het einde van de looptijd van de studie worden de resultaten van de twee groepen deelnemers met elkaar vergeleken.
 

Deelnemen aan het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan onder patiënten met een hoog risico hebben op buikvliesuitzaaiingen. Uw arts beoordeelt of u in die categorie valt, en ook aan de overige voorwaarden voor deelname voldoet.
 

Als zowel de arts als uzelf besluit dat u kunt deelnemen aan COLOPEC, bepaalt loting welke behandeling u als aanvulling op uw darmkankeroperatie zult krijgen:

  1. de standaardbehandeling (aanvullende chemotherapie via de bloedbaan); of
  2. HIPEC: verwarmde chemotherapie spoeling van de buikholte, gevolgd door de standaard aanvullende chemotherapie via de bloedbaan.

U en uw chirurg hebben  geen invloed op deze loting. U hebt dus niet op voorhand de zekerheid dat u met HIPEC wordt behandeld als u deelneemt aan deze studie.

Ziektebeeld

Specialismen

Onderzoekers

Chirurg

Dr. W.M.U. van Grevenstein

Lees meer

Meer informatie en contact over COLOPEC