Terug

De BASCET studie
(Bumetanide in Autisme, Epilepsie en ADHD )

De BASCET studie is een multicenter geneesmiddelenstudie, waarin we de toepasbaarheid van het medicijn bumetanide onderzoeken in een grote groep kinderen met autisme, epilepsie en ADHD. We kijken of bumetanide werkzaam is tegen prikkelverwerkings- en gedragsproblemen bij deze kinderen door vergelijking met een niet-werkzaam studiemedicijn (placebo).

Wie kunnen deelnemen?

Kinderen van 5 t/m 15 jaar met de diagnose autisme, epilepsie of ADHD en een IQ boven 55, zonder nierproblemen. Tegelijktijdig gebruik van anti-epileptica en/of antipsychotica is toegestaan. Gebruik van psychostimulantia zoals methylfenidaat is niet toegestaan.

N.B. deze studie is in de afrondende fase, deelname is niet meer mogelijk.

Hoe ziet deelname er uit?

Verandering in gedrag en functioneren wordt middels - gedeeltelijk speciaal ontwikkelde - vragenlijsten beoordeeld.

Deelnemers krijgen 3 maanden lang bumetanide of een placebo. Door loting krijgt een deelnemer het middel. Onderzoekers en deelnemers weten niet wie welk middel krijgt, zodat er geen invloed is op de verwachte werking van de medicatie. Voor de start met het medicijn komen deelnemers naar de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht voor een intake, anamnese en intelligentieonderzoek. Dit bezoek duurt ongeveer 2 uur. Tijdens het gebruik van het medicijn komen deelnemers 5 keer naar het UMC Utrecht, locatie WKZ, om te controleren of zij goed op het medicijn reageren. Deze controles duren ongeveer 10 minuten. Vooraf, direct na het stoppen en 1 maand na het stoppen vullen ouders, leerkrachten en deelnemers thuis vragenlijsten in.

Onderzoeksteam

  • Hilgo Bruining, kinder- en jeugdpsychiater, hoofdonderzoeker
  • Inge van Balkom, kinder- en jeugdpsychiater en lokale hoofdonderzoeker Jonx Groningen
  • Dorinde van Andel, PhD student

Looptijd en contact

De looptijd van de BASCET studie was van februari 2017 t/m december 2019. Er zijn nog geen voorlopige resultaten van dit onderzoek beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorinde van Andel, coördinerend onderzoeker  D.M.vanAndel@umcutrecht.nl

T 088 755 9192

E