Terug

De BRIDGE studie
(BRain, Imaging, Development & GEnetics)

Kinderen van ouders met een bipolaire stoornis of schizofrenie hebben een verhoogd risico om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Onbekend is echter welke factoren hierin een rol spelen: wat zijn risico- of beschermende factoren? Deze vragen staan in dit onderzoek centraal. Zowel de invloed van biologische, psychologische als sociale factoren wordt onderzocht.

Wie kunnen deelnemen?

Kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-18 jaar die een eerste of meerdere tweedegraads familieleden hebben met een bipolaire stoornis of schizofrenie. N.B. er worden geen nieuwe deelnemers meer geïncludeerd. Binnenkort start een 3e meting, waarvoor alleen deelnemers worden benaderd die eerder hebben meegewerkt.

Hoe ziet deelname er uit?

Kinderen en jongeren nodigen we één keer per drie jaar uit voor verschillende bezoeken aan het UMC Utrecht (3-4 dagdelen). Tijdens deze bezoeken nemen we interviews en vragenlijsten af. Daarnaast nemen we bloed af en maken we MRI-scans.

Tijdens het onderzoek interviewen we ook ouders per drie jaar. In totaal volgen we de gezinnen gedurende 10 jaar en bieden we (indien nodig) ook hulp of behandeling.

Het onderzoeksteam

Stagemogelijkheden

Deze studie biedt soms stageplaatsen aan: 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met Nikita Setiaman of Estrea Goedee via onderstaand mailadres.

De Bridge studie heeft ook een eigen website: www.bridge-onderzoek.nl

T 088 755 6032

E