Terug

De Purpose studie
(Een onderzoek naar visolie en het voorkomen van psychose)

In deze studie onderzoeken we of behandeling met omega-3 vetzuren (visolie) helpt in het voorkomen van psychose. De PURPOSE studie is een grote internationaal wetenschappelijke studie met 9 deelnemende landen. Voor deze studie zijn in totaal 220 tieners en jong volwassenen met een risico op het ontwikkelen van een psychose nodig, en daarnaast 110 controle personen (jongeren zonder risico op een psychose).

Wie kunnen deelnemen?

Jongeren in de leeftijd van 13 en 20 jaar met een verhoogd risico op psychose. Vroege signalen zijn buitengewone ervaringen in de waarneming en het denken, maar ook een afname in het functioneren bij mensen met een eerstegraads familielid die een psychose heeft doorgemaakt.

Hoe ziet deelname er uit?

In het UMC Utrecht Hersencentrum vragen we voor deelname 48 jongeren met een verhoogd risico op een psychose en 12 controle personen. Deelnemers loten bij de start van de studie voor de behandelconditie (capsule met visolie)of placeboconditie (capsule zonder visolie). De studie is blind dat wil zeggen dat zowel de onderzoekers als deelnemers niet weten in welke conditie iemand is ingeloot. Vervolgens slikt de deelnemer zes maanden lang iedere dag de capsule met of zonder visolie. Na deze zes maanden meten we nog 1,5 jaar lang de ontwikkeling van de deelnemers. Gedurende de totale 2 jaar zijn er 8 contactmomenten in het UMC Utrecht. Tijdens deze bezoeken nemen we interviews, vragenlijsten en neuropsychologische taken af. Daarnaast maken we scans van het brein met behulp van MRI en nemen we bloed af. De tijdsinvestering is 1,5 tot 4 uur per bezoek.

Onderzoeksteam

  • Dr. Arija Maat, PI en psychiater
  • Prof. dr. René Kahn, psychiater en Hoogleraar
  • Margot Slot, onderzoeker
  • Conrad Vissink, onderzoeker in opleiding
  • Niek Galenkamp, onderzoeksassistent 

Stagemogelijkheden

Deze studie biedt soms stageplaatsen aan. 

Looptijd en contact

De looptijd van deze studie is van september 2016 tot mei 2022.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Niek Galenkamp via onderstaan mailadres. 

T 088 755 8352

E