Terug

De SPACE studie
(Prikkelgevoeligheid bij autisme en epilepsie)

SPACE staat voor ‘Sensory processing in autism and childhood epilepsy’. De SPACE studie heeft als doel om zintuiglijke prikkelverwerking en prikkelgevoeligheid in autisme en epilepsie in kaart te brengen. Wij denken dat een verstoord evenwicht tussen stimulatie en remming in de hersenen prikkelgevoeligheid veroorzaakt. Wij meten daarom de hersenactiviteit met behulp van een elektro-encefalogram (EEG).

Wie kunnen deelnemen

Kinderen van 8 t/m 12 jaar met de diagnose ASS (autisme spectrum stoornis), met of zonder epilepsie en kinderen zonder psychiatrische stoornis. 

N.B. deze studie is in de afrondende fase, deelname is niet meer mogelijk.

Hoe ziet deelname eruit?

De deelnemer komt 2 of 3 keer een dagdeel naar het UMC Utrecht. Tijdens het eerste bezoek nemen we neuropsychologische (computer)taken af, dit duurt ongeveer 2 uur.  Vaak nemen we een interview bij de ouder(s) van de deelnemer af en doen we een spelobservatie van ongeveer 1 uur. Tijdens het tweede bezoek doen we een EEG meting. Daarbij krijgt de deelnemer een soort badmuts met stickers op het hoofd en  laten we een aantal piepjes horen. Dit dagdeel duurt ongeveer 3 uur. Ook krijgen de ouder(s) van de deelnemer een aantal vragenlijsten om in te vullen.

Onderzoeksteam

  • Hilgo Bruining, (PI, Psychiater)
  • Jan Sprengers, (arts onderzoeker, AIOS)

Looptijd en Contact

De looptijd van deze studie was van juli 2015 tot september 2019. Er zijn nog geen voorlopige resultaten van dit onderzoek beschikbaar.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Sprengers, coördinerend onderzoeker via onderstaand mailadres. 

T 088 756 7522

E