Terug

De X factor in hartfalen
(De X factor in hartfalen )

Vorige

De X factor in hartfalen
(De X factor in hartfalen )

Onderzoek naar hartfalen heeft in het verleden hoofdzakelijk plaatsgevonden bij mannen. De uitkomsten daarvan zijn één op één naar vrouwen vertaald. Dat werkt niet goed, zo blijkt steeds duidelijker. Anno 2015 zijn de meeste van de dodelijke slachtoffers van hartfalen vrouw. Vaak worden bij vrouwen met hartfalen de verkeerde - of zelfs helemaal geen - diagnose gesteld en de medische behandelingen zijn vaak minder effectief dan die bij mannen. En dat alles door een gebrek aan kennis over hartfalen bij vrouwen.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van het vaststellen van een hart- en vaatziekte die vooral voorkomt bij vrouwen: diastolisch hartfalen. Vrouwen hebben vaker problemen aan de kleine vaatjes in het hart waardoor zij diastolisch hartfalen ontwikkelen. Bij mannen slibben de grotere vaten vaker dicht waardoor zij na een hartinfarct systolisch hartfalen ontwikkelen. 

Recent onderzoek laat zien dat dit mogelijk verklaard kan worden door genetica: de geslachtschromosomen. In dit onderzoek willen wij dan ook meer te weten komen over de rol van de geslachtschromosomen in het ontwikkelen van hartfalen bij vrouwen. Het doel is om hartfalen bij vrouwen beter te begrijpen, er zijn momenteel geen goede medicijnen voor diastolisch hartfalen. Mannen en vrouwen hebben andere geslachtschromosomen. Vrouwen (XX) hebben één x meer dan mannen (XY). 

Doelgroep van het onderzoek

Het onderzoek richt zich in eerste instantie op kleine groepjes vrouwen (100 vrouwen met hartfalen en 100 controle vrouwen). Vervolgens wordt bekeken welke plekken op het tweede X chromosoom "aan" zijn gaan staan in hartfalen. Als dat ontdekt is wordt er gericht gekeken of deze informatie vrouwen aanwijst die hartfalen hebben. Uiteindelijk wil het onderzoek verdacht hartfalen bij grote groepen vrouwen gaan bevestigen. Dit is een belangrijke eerste stap naar het verbeteren van de diagnose en behandeling van diastolisch hartfalen bij vrouwen.

Deelname aan het onderzoek

Bij voldoende financiering is de verwachting dat dit onderzoek start in de zomer van 2016 met als einddatum 2020.

Onderzoeker

Hester den Ruijter doet onderzoek naar hartfalen bij vrouwen.

Hester: " Ik ga me de komende jaren inzetten om te begrijpen waarom vrouwen een ander type hartfalen ontwikkelen dan mannen. Hiervoor heb ik de hypothese bedacht dat de oorzaak hiervan ligt inde regulering in de vrouwelijke geslachtschromosomen. Dat geldt als een innovatief, vernieuwend uitgangspunt in de medisch-wetenschappelijke wereld."

Meer informatie

Neem contact op met Hester den Ruijter voor inhoudelijke vragen, klik op onderstaande link voor meer informatie.