Terug

DECLARE-studie
(DECLARE-studie)

Vorige

DECLARE-studie
(DECLARE-studie)

De DECLARE-studie is een wetenschappelijke studie waarin wordt onderzocht of een geneesmiddel het risico op (recidief) hart- en vaatziekten verlaagt bij patiënten met diabetes mellitus type 2.

Doel van het onderzoek

We weten dat patiënten met diabetes mellitus type 2 een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben. Dit risico hangt onder andere samen met de hoogte van de bloedglucosewaarden. Vandaar dat het belangrijk is dat de glucosespiegel stabiel is en binnen de streefwaarden valt. Deze studie onderzoekt het nieuwe medicijn dapagliflozine (SGLT2-remmer), dat de opname van glucose vanuit de nier in de bloedbaan remt. Hierdoor wordt glucose uitgeplast en daalt de bloedglucosespiegel. Dit geeft naar verwachting een daling van het risico op hart- en vaatziekten. 

Deelnemen aan het onderzoek?

Het is niet mogelijk nog aan deze studie deel te nemen.

Patiënten in deze studie hebben:

  • Diabetes mellitus type 2
  • (Een) hart- en vaatziekte(n), hieronder valt onder meer: hartinfarct, een omleiding of stent van de kransslagaders, herseninfarct of perifeer vaatlijden (etalagebenen).

of:

  • Géén hart- en vaatziekten, maar zijn wel ouder dan 55 jaar (man) of ouder dan 60 jaar (vrouw), en hebben minimaal een van de volgende risicofactoren:
    o Roken
    o Verhoogde bloeddruk (of gebruiken hier medicijnen voor)
    o Verhoogd cholesterol (of gebruiken hier medicijnen voor)
  • Een goede/normale nierfunctie

Hoe verloopt het onderzoek?

Door middel van het lot zijn patiënten ingedeeld in de groep die dapagliflozine 10 mg eenmaaldaags krijgt of in de groep die een placebo krijgt. Zowel de patiënt zelf als de arts-onderzoeker en trial managers zijn niet op de hoogte of hij/zij het medicijn of placebo krijgt. Deze pil komt bovenop de huidige diabetesbehandeling. Aan de hand van het effect op de bloedglucosewaarden wordt de andere medicatie later eventueel afgebouwd. Eén keer in het half jaar komen patiënten voor een bezoek naar het ziekenhuis. De studie is begonnen in januari 2014 en de exacte looptijd is op dit moment nog niet bekend.

Status studie:

De studie is begonnen in januari 2014 en de exacte looptijd is op dit moment nog niet bekend. U kunt helaas niet meer mee doen met dit onderzoek.

Vragen / Interesse?

U kunt helaas niet meer mee doen met dit onderzoek. Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met drs. M.C. Slob

mslob@umcutrecht.nl