Terug

Erfelijkheidsonderzoek bij eierstokkanker en benadering hiervoor door de huisarts

Sinds 2015 komen alle vrouwen die eierstokkanker hebben of hebben gehad in aanmerking voor erfelijkheidsonderzoek. Bij een klein deel van de patiënten is de ziekte namelijk erfelijk. Vraag is hoe de huisarts patiënten die in het verleden zijn behandeld voor eierstokkanker nu het beste kan opsporen, benaderen en verwijzen voor erfelijkheidsonderzoek. De sectie Oncogenetica (afdeling Genetica, UMC Utrecht) onderzoekt daarvoor twee manieren in de ABE-studie (Actieve Benadering door de huisarts van vrouwen die in het verleden zijn behandeld voor Eierstokkanker).

Deelnemen aan het onderzoek?

Omdat het onderzoek zich op doorverwijzing richt, kunnen patiënten (vrouwen die eierstokkanker hebben of in het verleden hiervoor zijn behandeld) zich zodoende niet zelf aanmelden voor de studie.

Uiteraard kunnen patiënten ook door hun behandelend arts of huisarts worden doorverwezen voor erfelijkheidsonderzoek zonder deelname aan deze studie.

Onderzoekers

Voor dit project werkt de afdeling Genetica samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde en medische professionals van het UMC Utrecht, huisartsen, partners van het NIVEL, en Stichting Olijf (netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker). Het onderzoek wordt gefinancierd door AstraZeneca. De studie loopt van december 2015 tot en met december 2016.

Filmpjes voor huisartsen en patiënten

In de ABE-studie wordt onderzocht hoe de huisarts patiënten die in het verleden zijn behandeld voor eierstokkanker nu het beste kan opsporen, benaderen en verwijzen voor erfelijkheidsonderzoek. De sectie Oncogenetica onderzoekt daarvoor twee manieren. Vraag is of beide manieren haalbaar en wenselijk zijn. Dat zal begin 2017 blijken uit de onderzoeksresultaten. Aan de hand daarvan is het mogelijk de zorg voor vrouwen die erfelijke eierstokkanker hebben of hebben gehad te verbeteren. Voor patiënten en voor huisartsen is er een filmpje over de achtergrond van het onderzoek.

ABE-studie - Eierstokkanker en benadering voor erfelijkheidsonderzoek - voor patienten

ABE-studie - Eierstokkanker en benadering voor erfelijkheidsonderzoek - voor huisartsen

Vragen?

Neem contact op met mw. M.E. (Mary) Velthuizen voor meer informatie. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag.