Terug

EU-AIMS LEAP Project
(Longitudinal European Autism Project)

Het stellen van een autisme spectrum diagnose gebeurt tot nu toe voornamelijk door het observeren en beoordelen van gedrag. Het doel van dit onderzoek is om het diagnostisch proces en doelgerichte behandelingen van ASS (autisme spectrum stoornis) te verbeteren. Om dit doel te bereiken vergelijken we de ontwikkeling van cognitieve- en biologische processen bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met ASS met een controlegroep van personen zonder ASS. Deze studie is het grootste onderzoek naar autisme dat op dit moment binnen Europa loopt.

Wie kunnen er deelnemen?

Momenteel is nieuwe deelname niet mogelijk. Kinderen, adolescenten en jongvolwassenen tussen de 6 en 30 jaar, met en zonder een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis), die hebben deelgenomen aan de studie zullen voor een derde meting worden uitgenodigd in het UMC Utrecht.

Hoe ziet deelname er uit?

Het onderzoek bestaat uit meerdere onderdelen (vragenlijsten en interviews, enkele (computer)taken, een MRI scan en EEG-meting, afname van bloed en haar). Deelnemers zijn twee maal eerder, met een tussenperiode van ongeveer een jaar, in het UMC Utrecht uitgenodigd voor onderzoek. De komende tijd worden deelnemers nogmaals gevraagd te komen voor een derde bezoek. De deelnemer ontvangt – bij volledige deelname – een vergoeding. Daarnaast krijgt de deelnemer een reiskostenvergoeding en krijgt hij of zij na afloop van de MRI-scan een foto van zijn of haar hersenen. 

Onderzoeksteam

Het onderzoeksteam van deze studie bestaat uit:

  • Prof. Dr. Sarah Durston, (PI)
  • Sara Ambrosino di Bruttopilo, (PhD-student)
  • Myrte van Langen, (Research Assistant)

Looptijd en Contact

De looptijd van dit project  is van november 2014 t/m juni 2021.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Sara Ambrosino di Bruttopilo, coördinerend onderzoeker via onderstaand mailadres.

T 088-7550776

E