Terug

ExCersion-VCI: Onderzoek naar het effect van bewegen op de bloeddoorstroming in de hersenen
(ExCersion-VCI: Onderzoek naar het effect van bewegen op de bloeddoorstroming in de hersenen)

Vorige

ExCersion-VCI: Onderzoek naar het effect van bewegen op de bloeddoorstroming in de hersenen
(ExCersion-VCI: Onderzoek naar het effect van bewegen op de bloeddoorstroming in de hersenen)

We weten dat lichaamsbeweging positief effect heeft op cognitief functioneren bij ouderen zonder cognitieve klachten. Dit positieve effect lijkt ook bij behandeling van patiënten met cognitieve klachten op te treden. Het mechanisme achter dit effect zou gerelateerd kunnen worden aan toegenomen bloeddoorstroming in de hersenen na lichaamsbeweging. Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken of intensieve lichaamsbeweging de bloeddoorstroming in de hersenen verbetert. Ook onderzoeken we of lichaamsbeweging effect heeft op cognitieve klachten en het algemeen lichamelijk uithoudingsvermogen.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het VUmc Alzheimercentrum, UMC Utrecht en het AMC in Amsterdam bij in totaal 80 deelnemers. Deelnemers worden op basis van loting ingedeeld in een bewegingsgroep of een controlegroep. De bewegingsgroep gaat gedurende 14 weken intensief bewegen, de controlegroep krijgt een informatieprogramma.

De ExCersion-VCI wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON).

Deelnemen aan het onderzoek?

U kunt meedoen met het onderzoek als u boven de 50 jaar bent en kampt met cognitieve klachten, veroorzaakt door schade aan de bloedvaten in de hersenen (vasculaire cognitieve stoornissen (VCI).

Onder het cognitief functioneren vallen onder andere geheugen, taal, aandacht, problemen oplossen en plannen maken.

Vragen?

Wilt u meer weten of meedoen? Neem dan contact op met:

  • Mw. A. de Ridder, medewerker Trial Bureau UMC Utrecht
  • Mw. D.A. Ferro, arts-onderzoeker

U kunt ook een e-mail sturen naar: hartbreinstudie@umcutrecht.nl