Terug

GCT1021-01

De studie GCT1021-01 onderzoekt een nieuw middel, HuMax-AXL-ADC, voor de behandeling van o.a. longkanker, eierstokkanker, melanomen en sarcomen.

De studie GCT1021-01 onderzoekt een nieuw middel, HuMax-AXL-ADC, voor de behandeling van o.a. longkanker, eierstokkanker, melanomen en sarcomen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Een nieuw middel, HuMax-AXL-ADC wordt onderzocht voor de behandeling van o.a. longkanker, eierstokkanker, melanomen en sarcomen.

Het nieuwe middel

HuMax-AXL-ADC is een antilichaam met daaraan gekoppeld een toxisch middel. Het HuMax-AXL-ADC antilichaam bindt zich aan het AXL-antigeen. Dit antigeen komt veel voor op de tumoren, die in dit onderzoek behandeld worden. Het aan HuMax-AXL-ADC gekoppelde toxisch middel zal hierdoor voornamelijk vrij komen bij de tumorcellen. Op die manier zullen voornamelijk kwaadaardige cellen worden gedood.

Deelnemen aan de studie

In het eerste deel van de studie (dosisescalatieonderzoek) is de veilige dosis reeds bepaald. U kunt deelnemen aan het tweede deel van de studie (expansiecohorten), waarin de dosis reeds vast staat en waarin de verdraagbaarheid en veiligheid van HuMax -AXL-ADC verder onderzocht wordt.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of iemand ook daadwerkelijk kan deelnemen aan dit onderzoek.

Opzet van de studie

Tijdens de zogenaamde screening worden onderzoeken gedaan om te kijken of u kunt deelnemen aan de studie. Er wordt onder andere bloed afgenomen, een hartfilmpje gemaakt en een scan. Daarnaast wordt er een een stukje weefsel (biopt) afgenomen van de tumor. Uw arts bespreekt met u de uitslagen en indien u kunt deelnemen aan de studie in welk behandelschema u kunt deelnemen.

Tijdens het onderzoek komt u regelmatig naar het ziekenhuis. Via een infuus in een ader in uw arm wordt het HuMax-AXL-ADC toegediend. Er wordt regelmatig extra bloed afgenomen, een hartfilmpje gemaakt en elke 6-8 weken wordt er een CT scan gemaakt om te kijken hoe het met u gaat. Uw arts zal met u bespreken welke onderzoeken u tijdens de behandeling krijgt.

U blijft onder behandeling in deze studie tot dat uw tumor weer gaat groeien, er ernstige bijwerkingen ontstaan of wanneer U zelf besluit om niet langer door te gaan.

Het is niet bekend of voordeel zult hebben bij het gebruik van HuMax-AXL-ADC. Uw deelname aan dit onderzoek leidt tot meer kennis over het middel HuMax-AXL-ADC. De testen en onderzoeken die u moet ondergaan brengen mogelijke risico’s en ongemakken met zich mee. Deze worden u uitgelegd door de onderzoeker of andere mensen van het studie team.

Wie zijn de onderzoekers?

In het UMC Utrecht staat dit onderzoek onder leiding van

Internist-oncoloog

Dr. L.A. Devriese

Lees meer

Internist-Oncoloog

Dr. E.H. Gort

Lees meer

De studie wordt uitgevoerd door onderzoeksartsen en onderzoeksverpleegkundigen van de afdeling Medische Oncologie van het UMC Utrecht Cancer Center.

Contact

Indien u interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers.

T 088-7556308