Terug

Glucocorticoïde studie
(Glucocorticoïde studie)

Vorige

Glucocorticoïde studie
(Glucocorticoïde studie)

Uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat niet iedereen hetzelfde reageert op prednison. Bij een kwart tot een derde van de patiënten met reumatoïde artritis werkt prednison onvoldoende of te kort. Toch lopen ook patiënten die niet goed reageren op prednison, het risico bijwerkingen van prednison te krijgen. We kunnen helaas nog niet voorspellen wie er wel en wie er niet goed gaat reageren.

Meer informatie

Het doel van dit onderzoek is om bij patiënten met reumatoïde artritis eigenschappen te zoeken die voorspellen of iemand wel of niet goed zal reageren op behandeling met prednison.

Deelnemen aan het onderzoek

Doelgroep

Patiënten met reumatoïde artritis die ouder zijn dan 18 jaar  en die behandeld gaan worden met prednison, komen in aanmerking voor deze studie.
 

Opzet van de studie

Voordat u begint met prednison, doet een onderzoeksverpleegkundige lichamelijk onderzoek en maakt zij een gewrichtsscore. Ook nemen we bloed af voor onderzoek. 24 uur na de eerste toediening van prednison nemen we nogmaals bloed af. Zo kunnen we onderzoeken welke veranderingen prednison in het bloed veroorzaakt. 

U houdt uw normale controlebezoeken bij de reumatoloog. Om te onderzoeken hoe u reageert op prednison, herhalen we de onderzoeken en de gewrichtsscore op twee tijdstippen:  tijdens en na de behandeling. Na de behandeling nemen we nog een keer bloed af.

Onderzoekers

Meer informatie

Bijbehorende patiënteninformatie brief kunt u hieronder downloaden:

Vragen?

Neem contact op met de polikliniek reumatologie voor meer informatie.