Terug

Hersenfuncties in grote en kleine netwerken in de hersenen – een ECoG en fMRI studie.
(Hersenfuncties in grote en kleine netwerken in de hersenen – een ECoG en fMRI studie.)

Vorige

Hersenfuncties in grote en kleine netwerken in de hersenen – een ECoG en fMRI studie.
(Hersenfuncties in grote en kleine netwerken in de hersenen – een ECoG en fMRI studie.)

We onderzoeken hoe kleine en grote hersengebieden samenwerken om functies uit te voeren. Dit helpt ons om de hersenen beter te begrijpen, en om manieren te bedenken om de hersensignalen te gebruiken bij de diagnostiek en behandeling van patiënten.

Meer over het onderzoek

In het UMC Utrecht Hersencentrum doen we onderzoek naar hoe de hersenen werken, hoe we de activiteit van de hersenen het beste kunnen meten, en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de hersensignalen om bijvoorbeeld de precieze plek van hersenfuncties te bepalen, of apparaten te ontwikkelen waarmee ernstig verlamde patiënten via de hersensignalen weer kunnen communiceren.

Deze vragen proberen we te beantwoorden met behulp van functionele MRI, en met behulp van electrocorticografie (ECoG). ECoG zijn metingen van elektrische activiteit van de hersenen met behulp van geïmplanteerde elektrodenmatjes op de hersenen, die bijvoorbeeld bij epilepsie behandeling gebruikt worden. 

Voor dit specifieke onderzoek zijn we vooral geïnteresseerd naar hoe verschillende hersengebieden samenwerken om bepaalde functies uit te voeren. We willen graag weten wat de verschillen zijn tussen grotere hersengebieden onderling, maar ook of er binnen elk van die hersengebieden nog kleine gebiedjes zijn die verschillende eigenschappen hebben, of misschien zelfs een andere functie vervullen.

Deze informatie kan ons niet alleen helpen om de werking van de hersenen beter te begrijpen, maar ook om manieren te bedenken om de hersensignalen zo goed mogelijk te gebruiken bij de diagnostiek en behandeling van patiënten. 

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

Het onderzoek zal bestaan uit drie onderdelen. 

  • Onderdeel 1: fMRI onderzoek

  • Onderdeel 2: implantatie elektroden (dit onderdeel is optioneel).

  • Onderdeel 3: taken uitvoeren op de IEMU

Lees hier de uitleg over wat de drie onderdelen inhouden en de voor- en nadelen van het onderzoek

Deelnemen aan het onderzoek?

Met dit onderzoek kunt u meedoen als u een volwassenen epilepsiepatiënt bent die voor uw behandeling een grid-registratie krijgt.

Aanmelden

Als u in aanmerking komt, wordt u, als u dat goed vindt, door uw arts in contact gebracht met de onderzoekers. Zij informeren u dan over de studie. Wilt u toch eerder zelf contact opnemen? Mail dan naar M.j.vansteensel@umcutrecht.nl

Er wordt van u verwacht dat u:

  • Voorafgaand aan de studie drie vragenlijsten invult. De eerste vragenlijst is om vast te stellen of u links- of rechtshandig bent. De tweede en de derde vragenlijst zijn standaard fMRI-screeningsformulieren (1 voor de 3T scanner en 1 voor de 7T scanner), met daarin voornamelijk vragen over de aanwezigheid van metalen in uw lichaam.
  • Vrouwelijke deelnemers wordt gevraagd direct voor de fMRI scan een zwangerschapstest uit te voeren. Deze zwangerschapstesten zijn in het UMC Utrecht aanwezig. Indien u zwanger bent kunt u niet meedoen met de studie.

Onderzoekers

 

Vragen?

Voor vragen over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Mariska van Steensel, via het hiernaast vermelde telefoonnummer, of via e-mail: m.j.vansteensel@umcutrecht.nl