Terug

Het GROUP project - de resultaten
(GROUP: Genetic Risk and Outcome of Psychosis)

Vorige

Het GROUP project - de resultaten
(GROUP: Genetic Risk and Outcome of Psychosis)

Het GROUP (Genetic Risk and Outcome of Psychosis) project richt zich op de kwetsbaarheid om een psychose te ontwikkelen alsmede op het verloop van psychotische stoornissen. Het longitudinale, observationele onderzoek brengt de interactie tussen verscheidene kwetsbaarheids- en beschermende factoren enerzijds, en genetische variatie anderzijds, in kaart.

Wat is het doel van het onderzoek

Het GROUP project bestudeert genetische factoren en omgevingsfactoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een psychotische stoornis. In het onderzoek gaat het met name om de interactie tussen genetische, biologische, psychologische en sociale factoren.

Het onderzoek is uitgevoerd door 4 academische centra (AMC Amsterdam, UMC Groningen, Universiteit Maastricht en het UMC Utrecht) en 32 GGZ instellingen. Het onderzoek heeft 10 jaar geduurd en heeft plaatsgevonden van april 2004 t/m december 2013. Er vinden nu nog steeds online follow-up metingen plaats.

Er hebben in totaal 3737 mensen deelgenomen aan deze studie:
 • 1045 patiënten
 • 1123 broers en zussen
 • 928 ouders
 • 641 controles (mensen zonder psychose)

Wie zijn de onderzoekers

Stuurgroep

Site-coördinatoren

 • Agna Bartels (UMCG)
 • Claudia Simons (Universiteit Maastricht)
 • Frederike Schirmbeck (AMC)
 • Joyce van Baaren (UMCU)

Promovendi

GROUP telt meer dan 40 promovendi

De resulaten

Het GROUP onderzoek is er de afgelopen jaren in geslaagd om een goede samenwerking op te zetten met een groot aantal GGZ instellingen in Nederland. De diagnostiek van mensen met een psychotische stoornis is door dit onderzoek sterk verbeterd. Tegelijkertijd is er een groot cohort opgebouwd van patiënten en hun familieleden, die allen meewerken aan een grootschalig (omgevings/genetisch) onderzoek naar de oorzaken van schizofrenie. Nieuwe, belangrijke vormen van samenwerking zijn door GROUP mogelijk geworden zowel binnen Nederland, als internationaal. Deze samenwerkingsverbanden hebben tot extra subsidies geleid en inmiddels ook al tot belangwekkende wetenschappelijke resultaten.

De ontdekkingen in grote lijnen

 • Schizofrenie ontstaat veel eerder dan we dachten: begin rondom 12 jaar. De eerste verschijnselen zijn van cognitieve aard; psychose ontstaat pas veel later. De psychose is relatief goed te behandelen, maar cognitie (nog) niet.
 • In de hersenen vinden veranderingen plaats en we weten wanneer ze ontstaan, hoe het beloop is en wat de gevolgen ervan zijn.
 • Zowel genen als omgeving spelen een rol: heel veel genen (>1000) en omgeving (cannabis, trauma, opgroeien in de stad en geboortecomplicaties).
Voor meer informatie over het GROUP project, zie www.group-project.nl.

Publicaties

De GROUP studie heeft meer dan 100 publicaties opgeleverd, die zijn verschenen in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Een overzicht van deze publicaties vindt u hier.
   

Stagemogelijkheden

Deze studie biedt soms stageplaatsen aan. 
Meer informatie

Geïnteresseerd in deelname?

Overweegt u om mee te doen aan onderzoek? Hier vindt u een overzicht van alle studies die op dit moment lopen.

Contact

Voor vragen neem contact op met:
Joyce van Baaren

J.vanBaaren@umcutrecht.nl
088-75 570 47
 

Deze pagina is het laatst bewerkt op 12 april 2019.