Terug

Innovatieve Diagnostiek in Cognitie Alledaags
(Innovatieve Diagnostiek in Cognitie Alledaags )

Vorige

Innovatieve Diagnostiek in Cognitie Alledaags
(Innovatieve Diagnostiek in Cognitie Alledaags )

Als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen problemen in de denkfuncties (cognitieve functies) ontstaan. Dit kan een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren. In de huidige neuropsychologie brengen we cognitieve functies (zoals geheugen, taal, aandacht) in kaart via verschillende pen-en-papier tests. De prestaties op deze tests blijken helaas geen goede voorspellers te zijn voor het complexe en dynamische functioneren van alledag. Wij onderzoeken aanvullende meetinstrumenten met als voordeel meer uitkomstmaten en afname in een meer dynamische omgeving.

Wat is het doel van het onderzoek?

Met dit InDiCA onderzoek willen wij cognitieve klachten op verschillende manieren in kaart brengen. Dit doen we met behulp van verschillende meetinstrumenten:
1. Digitale neuropsychologische tests (met een tabletcomputer),
2. Een virtuele supermarkt taak, 
3. Inventarisatie over hoe klachten in de denkfuncties de dagelijkse activiteiten beïnvloeden.

Wij willen kijken naar hoe de cognitieve functies, die we in kaart brengen met de verschillende meetinstrumenten, met elkaar samenhangen.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

Wij zijn voor ons onderzoek op zoek naar 150 mensen met:
- niet-aangeboren hersenletsel (beroerte, hersentrauma, etc.),
- die klachten ervaren in de denkfuncties (zoals geheugen en aandacht),
- die 18 jaar of ouder zijn.

Daarnaast zijn wij voor ons onderzoek op zoek naar een controlegroep van 50 mensen zonder hersenletsel.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

Het onderzoek vindt éénmalig plaats in het UMC Utrecht of in De Hoogstraat Revalidatie (op afspraak) en duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens dit onderzoek nemen wij een virtuele boodschappentaak af, een digitale testbatterij en vult u voorafgaand thuis een klachtenlijsten in. Bent u in poliklinische behandeling in deze centra? Dan kan de afspraak gekoppeld worden.
U ontvangt een VVV-bon van €10,- voor deelname.
 
Helaas is deelname niet mogelijk bij een diagnose van epilepsie.

Voor meer informatie en/of voorwaarden om deel te nemen, neem contact met ons op.
 

Wie zijn de onderzoekers?

De projectgroep bestaat uit de volgende leden:
- Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
- Dr. Tanja Nijboer, senior onderzoeker, projectleider
- Lauriane Spreij, promovenda
- Isabel Gosselt, promovenda
 

Contact

Wilt u meer informatie of meedoen aan het onderzoek, neem dan contact op met:
> Isabel Gosselt, i.k.gosselt@umcutrecht.nl
> Tanja Nijboer, t.c.w.nijboer@uu.nl