Terug

ORION-3 studie: onderzoek hoe injecties met Inclisiran het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt

De ORION-3 studie is een wetenschappelijk studie waarin wordt onderzocht hoe injecties met Inclisiran (een cholesterol verlager) op lange termijn het cholesterolgehalte in het bloed verlaagt. Inclisiran remt de productie van PCSK9, waardoor de lever beter in staat is om LDL-cholesterol uit het bloed te halen. Hierdoor wordt de concentratie in het bloed lager.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om te evalueren wat het effect is van Inclisiran op het LDL-cholesterol gehalte in het bloed op lange termijn. Deze verlaging zal naar verwachting het risico op hart- en vaatziekten verlagen. 

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit:

  • Prof. dr. Frank Visseren (hoofd-onderzoeker)
  • Mevr. Nicole Jaspers (arts-onderzoeker)

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

De ORION-3 trial wordt uitsluitend uitgevoerd bij patiënten die ook aan de voorloperstudie, de ORION-1 hebben deelgenomen. Deze deelnemers hebben een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, desondanks normale therapie. Daarnaast hebben deelnemers hart- en vaatziekten, of een hoog risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Alle deelnemers krijgen een cholesterolverlagend middel. Inclisiran is een middel die elke 180 dagen via een injectie toegediend wordt. Sommige deelnemers zullen vanaf dag één Inclisiran krijgen. Andere deelnemers zullen gedurende het eerste jaar een vergelijkbare cholesterolverlager, Evolocumab (ook wel bekend als Raparthaâ), krijgen. Deelnemers komen in het begin gemiddeld één keer per twee maanden in het ziekenhuis terug voor onderzoeken. Later zullen deelnemers één keer per drie maanden terugkomen. De verwachting is dat deze studie ongeveer vier jaar zal duren.

Contact

Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen of arts-onderzoeker via e-mail of telefoon: