Terug

PA-INTENS-studie
(PA-INTENS-studie)

Vorige

PA-INTENS-studie
(PA-INTENS-studie)

Energieverbruik in rust, vetvrije massa, voedingstoestand en spierkracht bij hoofd-halskankerpatiënten tijdens chemoradiatie: de PA-INTENS studie

Wat is het doel van het onderzoek?

Ondervoeding is een aanzienlijk probleem bij patiënten met hoofd-halskanker en wordt onder andere gekenmerkt door het verlies van vetvrije massa, waaronder spiermassa. Verlies van vetvrije massa verlaagt de tolerantie van de behandeling, kwaliteit van leven, het fysiek functioneren en de overleving. Voldoende lichaamsbeweging is, naast een adequate energie- en eiwitinname, een belangrijke voorwaarde voor het behoud en herstel van de vetvrije massa bij patiënten met hoofd-halskanker.

Dit diëtistisch onderzoek is een aanvulling op de Move Fit studie. Het doel van dit onderzoek is het exploreren van het verloop van totaal energieverbruik, voedingstoestand, vetvrije massa en spierkracht bij twee groepen patiënten met hoofd-halskanker; één groep die deel neemt aan het Move Fit beweegprogramma (de interventiegroep) en één groep die niet deel neemt aan het beweegprogramma (de PA-INTENS studie = de controlegroep).

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

  • Patiënten met hoofd-halskanker die 18 jaar of ouder zijn en starten met een behandeling bestaande uit chemoradiotherapie (cisplatin en bestraling) of bioradiotherapie (cetuximab en bestraling).
  • Deelnemers moeten voldoende Nederlands kunnen lezen en schrijven,
  • Zij moeten in staat zijn om grotendeels voor zichzelf te kunnen zorgen (Karnofsky performance status ≥60),
  • Deelnemers moeten tenminste 60 meter kunnen lopen zonder het gebruik van hulpmiddelen (zoals een rollator of wandelstok).
  • Deelnemers mogen geen contra-indicatie hebben voor fysieke activiteit.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Opzet van de studie

Iedereen die mee doet aan de PA-INTENS studie krijgt op twee momenten (voor en na de behandeling) een aantal lichamelijke testen; we meten uw energieverbruik in rust, uw lichaamssamenstelling en uw handknijpkracht. Voor deze lichamelijke testen wordt van u gevraagd om nuchter te zijn. Dit betekent dat u in de 2 uur voorafgaand aan het onderzoek niet heeft gegeten of gedronken, met uitzondering van water.

Daarnaast wordt van u gevraagd om in de 48 uur voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol te drinken of zware lichamelijke inspanning te verrichten. Naast de lichamelijke testen vragen we u op deze twee momenten ook enkele vragenlijsten in te vullen en gedurende 10 weken een stappenteller te dragen.
 

Mogelijke voordelen van deelname

Door deelname aan het onderzoek kunt u door de metingen een goede indruk krijgen van uw energieverbruik, lichaamssamenstelling en uw kracht.

Mogelijke nadelen van deelname

Deelname aan de studie kost u tijd. De metingen zullen in overleg met u gepland worden en zoveel mogelijk gekoppeld aan bestaande afspraken in het ziekenhuis, zodat u niet extra hoeft te reizen. Bij de lichamelijke testen wordt u gevraagd nuchter te komen. Ook vragen wij u dagelijks een activiteitendagboek en tweemaal gedurende drie dagen een eetdagboek bij te houden.
  • Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan de PA-INTENS studie.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het onderzoek.

Door wie is het onderzoek gefinancierd?


Het PA-INTENS onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Fonds tegen Kanker. 

(Contact met) de onderzoekers

Meer informatie kunt u krijgen bij de PA-INTENS onderzoeker:
 Tel.: 088 – 75 566 09 (tijdens kantooruren)
E-mail: a.kok-4@umcutrecht.nl
 

Laatste bewerking

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 2 juli 2019