Terug

Parelsnoer onderzoek op de geheugenpoli

Het Parelsnoer Initiatief is een landelijke samenwerking tussen alle acht Nederlandse universitaire medische centra. Het project richt zich op onderzoek naar dertien ziektebeelden (de ‘parels’), waar de ‘neurodegeneratieve ziekten’ (onder meer de ziekte van Alzheimer) er één van is.

Deelnemen aan het onderzoek

Als u op de geheugenpoli van de afdeling geriatrie komt, krijgt u misschien tijdens het uitslaggesprek informatie mee over het Parelsnoer onderzoek. Eén of twee weken na dit bezoek bellen de onderzoekers u op om te vragen of u wilt meedoen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en anoniem.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

Voor dit onderzoek komt u één dagdeel naar het UMC Utrecht. We doen dan de volgende onderzoeken:

  • hersenscan (mri)
  • bloedonderzoek
  • enkele aanvullende geheugentesten
  • hersenvocht afname via ruggenprik (vrije keuze)

Vervolgens vragen we u na 1 en 2 jaar nogmaals terug te komen voor een herhaling van de geheugentesten en een hersenscan.

Specialisme

Meer informatie

Meer informatie over het landelijke Parelsnoer Initiatief staat op:

Vragen?

Neem contact op met de polikliniek geriatrie voor meer informatie.