Terug

PSYSCAN studie
(Ziektebeloop en uitkomst voorspellen bij eerste psychose)

De PSYSCAN studie is een groot Europees wetenschappelijk onderzoeksproject. Deze studie is bedoeld om een methode te ontwikkelen om ziektebeloop en uitkomst te voorspellen bij mensen met een eerste psychotische episode. Gedurende één jaar volgen we het ziektebeloop na een eerste psychose.

Wie kunnen deelnemen?

Mensen die korter dan 3 jaar geleden een eerste psychose kregen, met een leeftijd van 16-40 jaar en een diagnose schizofrenie of schizofreniforme stoornis. In de afgelopen 3 jaar mag er slechts één psychotische episode zijn geweest. 

N.B. deze studie is in de afrondende fase, deelname is niet meer mogelijk.

Hoe ziet deelname er uit?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 14 uur en is verveeld over vier visites in het UMC Utrecht Hersencentrum. Tijdens deze bezoeken worden een aantal vragenlijsten en een diagnostisch interview afgenomen. Ook maken we hersenscans (MRI) en nemen we bloed af. Daarnaast doen deelnemers een kort intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek. Elk bezoek kan, in overleg, over meerdere dagen verspreid worden. De vergoeding bedraagt €155 voor de vier studiebezoeken, plus reiskosten.

Onderzoeksteam

  • Arija Maat (PI)
  • René Kahn (sponsor),
  • Erika van Hell (onderzoekscoördinator) 

Looptijd en contact

De looptijd van de Psyscan studie was tot maart 2020. Er zijn nog geen voorlopige resultaten van dit onderzoek beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erika van Hell, coördinerend onderzoeker via onderstaand mailadres.

T 088-7557247

E