Terug

PSYSUS studie
('Psychosis Susceptibility')

PSYSUS is een biobank protocol. Het doel is om lichaamsmateriaal en gegevens te verzamelen, waarmee wij onderzoek doen naar de kwetsbaarheid voor psychose. De oorzaak van psychose is nog grotendeels onbekend. Met behulp van bloedsamples onderzoeken we of er bepaalde genen, eiwitten of celbiologische functies veranderd zijn in patiënten met en psychotische stoornis ten opzichte van mensen zonder symptomen van psychose.

Wie kunnen deelnemen

Mensen vanaf 18 jaar, die opgenomen zijn vanwege symptomen van psychose en die kort of geen antipsychotica hebben gebruikt. Patiënten met een inbewaringstelling of rechtelijke machtiging kunnen alleen mee doen als zij wilsbekwaam zijn.

Hoe ziet deelname eruit

In het UMC Utrecht nemen wij van deelnemers eenmalig 5 buisjes bloed af. De tijdsduur is ongeveer 15 minuten.

Onderzoeksteam

  • Lot de Witte, (PI, psychiater)
  • Jurjen Luykx, (hoofdonderzoeker Psychiatrische Genetica en contactpersoon)

Looptijd en contact

De looptijd van deze studie is van september 2017 tot september 2021.

Voor meer informatie of deelname kunt u mailen naar dr. Jurjen Luykx.

T 088 75 68639

E