Terug

RAPSODI studie
(RAPSODI: raloxifeen voor patiënten met een psychose)

Het is bekend dat vrouwen met schizofrenie, die nog niet in de overgang zijn, minder klachten hebben dan vrouwen na de overgang en mannen. Zij hebben minder symptomen en functioneren beter. Vrouwen die nog niet in de overgang zijn hebben meer oestrogeen in het bloed. Oestrogeen lijkt dus een beschermend effect te hebben op de hersenen. Raloxifeen is een medicijn tegen botontkalking. Raloxifeen werkt in de hersenen ongeveer hetzelfde als oestrogeen. We onderzoeken of raloxifeen de symptomen bij schizofrenie vermindert en het denkvermogen verbetert.

RAPSODI onderzoek

Hoe ziet deelname eruit?

Deelnemers nemen 12 weken deel aan de studie. Daarnaast komen zij een half jaar later voor een herhalingsvisite. Alle deelnemers blijven hun normale behandeling met antipsychotica volgen.

Wij geven daarnaast aan 77 personen raloxifeen. De andere 77 deelnemers krijgen een placebo, dat is een pil waar geen werkzame stoffen in zitten. Via loting ontvangt een deelnemer raloxifeen of de placebo. Het onderzoek bestaat uit drie visites van 2-4 uur in het UMC Utrecht. Tijdens de visites nemen we vragenlijsten af, meten we de bloeddruk en nemen we enkele malen bloed af. Na 6 maanden komt de deelnemer nogmaals op visite voor een herhaling van de metingen.

Wie kunnen deelnemen?

Volwassenen vanaf 18 jaar met een diagnose schizofrenie, schizoaffectieve of schizofreniforme stoornis, of psychose NAO.

Onderzoeksteam

  • Iris Sommer, (PI en Psychiater)
  • Bodyl Brand, (onderzoeker in opleiding)
  • Sanne van der Steur, (onderzoeksassistent)

Effect van hormonen op de ernst van psychotische klachten

In juni 2018 verscheen in de Open Geest, het kwartaalblad van Anoiksis, vereniging voor en door psychosegevoelige mensen, een interessant artikel over de uitkomsten van studies naar het effect van hormonen op psychotische klachten. Lees hier het artikel.

Stagemogelijkheden

Deze studie biedt soms stageplaatsen aan. 

Looptijd en contact

De looptijd van de studie is van september 2016 tot december 2020.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Bodyl Brand via onderstaand mailadres en/of telefoonnummer.

T 088 755 0163

E