Terug

RESPROUT
(RESPROUT)

Vorige

RESPROUT
(RESPROUT)

RESPROUT staat voor “The RESilient brain of PReterm born children”.De Nederlandse titel van deze studie is: Het veerkrachtige brein van te vroeg geboren kinderen.Met deze studie onderzoeken we de veerkracht van te vroeg geboren (premature) kinderen. Met andere woorden, het vermogen om goed om te gaan met spannende gebeurtenissen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Met deze studie onderzoeken we de veerkracht van te vroeg geboren (premature) kinderen. Met andere woorden, het vermogen om goed om te gaan met spannende gebeurtenissen. Dit willen we doen door te kijken naar wat de invloed is van spannende ervaringen op verschillende hersengebieden van uw kind.

Door eerder onderzoek weten we dat te vroeg geboren kinderen meer last hebben van gedragsproblemen.
Voorbeelden van gedragsproblemen zijn:
  • snel geprikkeld zijn;
  • zich niet goed kunnen concentreren;
  • verdrietige of somber gevoel;
  • angsten in het dagelijks leven.
Soms komt dit pas aan het licht als kinderen ouder zijn. Het is echter verrassend dat er ook veel te vroeg geboren kinderen zijn die geen moeilijkheden ervaren tijdens de ontwikkeling, en we weten niet hoe dit komt.

Daarom willen we er onderzoek naar doen. Door middel van een hersenscan als kinderen wat ouder zijn kunnen we heel nauwkeurig kijken hoe bepaalde hersengebieden werken. 

Start en looptijd van het onderzoek

Het onderzoek gaat 1 maart 2019 van start en de looptijd van het onderzoek is 2 jaar.

Wie kan deelnemen aan het RESPROUT onderzoek?

We onderzoeken te vroeg geboren (premature)  kinderen, en op tijd geboren kinderen, tussen de 7-11 jaar oud. De groep op tijd geboren kinderen noemen we de controle groep. Of je kind mee kan doen aan het onderzoek hangt van een aantal factoren af. De onderzoeker(s) kan je daar meer over vertellen.  
 
In totaal onderzoeken we 160 kinderen, 80 op tijd geboren kinderen en 80 premature kinderen. 
Premature kinderen zien we al standaard op meerdere momenten terug in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Voor deze studie vragen we een deel van deze kinderen om deel te nemen aan een extra onderzoek. Op tijd geboren vriendjes of vriendinnetjes van de premature kinderen vragen we als controle groep. 

Hoe verloopt het RESPROUT onderzoek

Voor het onderzoek is het nodig dat jij en je kind eenmaal naar het UMC Utrecht komen. Ook vragen wij jullie om thuis enkele vragenlijsten in te vullen.

Tijdens het ziekenhuisbezoek:
  • zal je kind verschillende taken doen, deze taken zijn te vergelijken met schoolopdrachten;
  • meten we de hartslag van uw kind;
  • krijgt je kind een MRI-scan;
  • nemen we wat speeksel af en knippen we een klein stukje haar af, zodat we kunnen kijken naar hormonen.

Wat merkt mijn kind van het onderzoek?

Je kind vult één vragenlijst in, en doet een aantal opdrachten tijdens het ziekenhuisbezoek, zoals computeropdrachten.

Daarnaast meten we de hartslag, nemen we wat speeksel af, knippen we een plukje haar af, en krijgt uw kind een MRI scan.

Zijn er risico's verbonden aan deelname?

Voor zover bekend zijn er geen risico’s verbonden aan het deelnemen aan dit onderzoek. Sommige kinderen vinden het vervelend om in een MRI-scanner te liggen. Deelname aan het onderzoek betekent wel dat je tijd kwijt bent aan het ziekenhuisbezoek en de vragenlijsten.

Heeft mijn kind voordeel aan deelname?

Jij en je kind hebben zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over veerkracht van te vroeg geboren kinderen. 
 

Contact

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met:
Drs. Femke Lammertink

resprout@umcutrecht.nl
088 75 63 641

Betrokken onderzoekers

Hoofdonderzoeker

Prof.dr. Manon Benders
m.benders@umcutrecht.nl

Studieteam

Dr. mr. Christiaan Vinkers
Drs. Femke Lammertink