Terug

Scratch-2
(Scratch-2)

Vorige

Scratch-2
(Scratch-2)

Met het scratch-2 onderzoek willen we duidelijk krijgen of de expressie van het erfelijk (genetisch) materiaal van het baarmoederslijmvlies van vrouwen die zwanger zijn geworden na IVF/ICSI verschilt met dat van vrouwen die niet zwanger zijn geworden.

Wat betekent de naam van het onderzoek?

Scratch staat voor de endometrium scratching die bij dit onderzoek toegepast wordt. Endometrium scratching is het aanbrengen van een oppervlakkige wond in het baarmoederslijmvlies.

De 2 wil zeggen dat dit een extra onderzoek is binnen het Scratch IVF onderzoek [link]. Hierbij gebruiken we het  verkregen weefsel (biopt) om  onderzoek te doen naar de expressie van het erfelijke materiaal.

Doel van het scratch-2 onderzoek

Met het scratch-2 onderzoek willen we duidelijk krijgen of er verschil is in expressie van genen tussen het baarmoederslijmvlies (endometrium) van vrouwen die wel en vrouwen die niet zwanger zijn geworden na een IVF of ICSI behandeling.

Deze informatie kan wellicht gebruikt worden om vrouwen te informeren over hun kans op zwangerschap via IVF/ICSI.

Achtergrond van het scratch-2 onderzoek

Endometrial Genetic Profile (EGP)

‘Endometrial Genetic Profile’ betekent het genetisch expressieprofiel van het baarmoederslijmvlies. De EGP toont de activiteit van de genen in het baarmoederslijmvlies.

Eerder onderzoek

In eerder onderzoek onderzochten we het baarmoederslijmvlies van vrouwen die al IVF/ICSI behandelingen hadden ondergaan. Dit onderzoek toonde aan dat de EGP verschilt tussen vrouwen die succesvol zwanger zijn geworden binnen drie IVF/ICSI behandelingen en vrouwen die steeds niet zwanger raakten na IVF/ICSI.

Een tweede onderzoek om het verschil te bevestigen is nodig voordat de EGP in de dagelijkse praktijk opgenomen kan worden. 

Wat houdt het scratch-2 onderzoek in?

Tijdens de endometrium scratching van het scratch-IVF onderzoek [link] verkrijgen we een biopt van het baarmoederslijmvlies. In dit biopt bepalen we het EGP. Gedurende twaalf maanden vervolgen wij deelnemers aan het onderzoek om te zien of de IVF/ICSI behandeling succesvol is.
 
> Klik hier voor informatie over de scratch IVF studie
 

Start en looptijd onderzoek

Het onderzoek is  gestart in 2016 en naar verwachting zal  de laatste vrouw in de zomer van 2018 aan het onderzoek deelnemen. Deelnemers volgen we daarna nog een jaar. De resultaten van het onderzoek zijn beschikbaar vanaf begin 2020.

Kunt u meedoen aan het onderzoek?

U kunt deelnemen aan het scratch-2 onderzoek als je ook deelneemt aan het scratch-IVF onderzoek en je in de groep geloot bent die een endometrium scratching krijgt.

In het totaal kunnen 150 vrouwen aan de studie deelnemen.

Wat merkt u van het onderzoek?

Als u deelneemt aan het scratch-2 onderzoek voeren we een endometrium scratching uit in het kader van de scratch-IVF studie. [link naar behandelpagina].  Tijdens deze scratching verkrijgen we vanzelf een biopt in de scratch catheter.  We vragen je toestemming voor het opslaan van het biopt en voor het uitvoeren van de EGP onderzoek. 

Hebt u baat bij deelname?

Deelname aan dit scratch-2 onderzoek levert voor u geen direct voordeel op.
Het mogelijke voordeel van meedoen aan het scratch-IVF onderzoek is dat door de scratching de bekleding van de baarmoeder zich beter ontwikkelt en voorbereidt op een embryo dat graag wil innestelen tijdens een volgende IVF/ICSI behandeling waardoor de kans op het slagen van uw tweede IVF behandeling stijgt.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen de zorg voor en behandeling van mensen met voortplantingsproblemen in de toekomst verbeteren.

Zijn er risico's verbonden aan deelname?

Aangezien de baarmoederholte bij de scratchingsprocedure wordt binnengegaan, bestaat er een kleine kans op infectie van het baarmoederslijmvlies (risico geschat op maximaal 0.01%). 

Contact

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met:

Dr. H. Torrance

h.torrance@umcutrecht.nl


 

Betrokken onderzoekers

​Hoofdonderzoeker

Prof. dr. F. Broekmans

Onderzoeksteam